Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

07. 02. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 7. 10. 2016, Stran: 2148

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……).

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2018. V okviru javnega razpisa bomo podprli  okvirno 150 podjetij. 

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški:

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov)

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Rok: Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 10.11.2016,
  2. rok: 8.12.2016
  3. rok: 11.1.2017,
  4. rok: 15.2.2017.

Dodatne informacije: Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci izvajalskega organa in sicer na podlagi prejetega pisnega zaprosila, ki je posredovan prek navadne ali elektronske pošte (naslov za pošiljanje elektronske pošte je vavcer@spiritslovenia.si). Izvajalski organ pisna zaprosila sprejema do 10.2.2017. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesni vavčer 2016/2017 - vprašanje«. Izvajalski organ ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe.

Izvajalski organ bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku petih (5) delovnih dni po prejemu vprašanja.

Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu izvajalskega organa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: vavcer@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesni vavčer 2016/2017 - razpisna dokumentacija«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj