Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše v letu 2017

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše v letu 2017

31. 01. 2017

Objavljeno: Občina Starše, 18. 1. 2017, http://www.starse.si/

Predmet razpisa: Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot ne-povratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:

  • Ukrep 1: pomoč pri samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest

Namen ukrepa je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev.

  • Ukrep 2: spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Namen ukrepa je podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju oz. spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva.

  • Ukrep 3: spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij

Namen pomoči je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev).

Več

Pogoji za sodelovanje: Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo pravne osebe, ki:

  • imajo sedež na območju Občine Starše,
  • da poteka investicija na območju Občine Starše,
  • da se je investicija izvedla v času od 1. 09. 2016 do 30. 10. 2017.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina finančnih sredstev znaša 80.000,00 €.

Razpisnik: Občina Starše

Rok: Rok za prijavo na javni razpis je 30. 10. 2017 oz. do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Starše, Starše 93/I v času uradnih ur ali po telefonu: 686 48 09 ali e-pošti: obcina@starse.si. Kontaktna oseba je Terezija Mohorko.

Razpisna dokumentacija: Vloga je objavljena na spletni strani Občine Starše: http://www.starse.si/, možno pa jo je dvigniti tudi v tajništvu Občine Starše v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj