Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina za leto 2017

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina za leto 2017

31. 01. 2017

Objavljeno: Občina Hajdina, 24. 1. 2017, http://www.hajdina.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • 1. UKREP: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

  • 2. UKREP: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine in krajem investicije v Občini Hajdina
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,

mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Hajdina, v kolikor ima poslovno enoto v  Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Hajdina (stalno bivališče) in investira na območju Občine Hajdina.

Za podjetje se šteje:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
  • srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR)

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 17.566,00 EUR.

Razpisnik: Občina Hajdina

Rok: Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 16. oktober 2017.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Hajdina, Tel: 788-30-30.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina: http://www.hajdina.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj