Javni natečaj za izbor imena, pozicijskega slogana in simbola nacionalnega sistema v podporo poslovnim subjektom

Javni natečaj za izbor imena, pozicijskega slogana in simbola nacionalnega sistema v podporo poslovnim subjektom

31. 01. 2017

Objavljeno: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, 27. 1. 2017, http://www.spiritslovenia.si/

Predmet javnega natečaja: Predmet natečaja je izbor idejne rešitve za ime, pozicijski slogan in simbol (znak + logotip) nacionalnega sistema v podporo domačim in tujim poslovnim subjektom.

Namen javnega natečaja je pridobiti nabor idejnih rešitev za novo ime in simbol nacionalnega sistema v podporo poslovnim subjektom in nagraditi tri najboljše.

Javni natečaj

Podnivoji nacionalnega sistema obsegajo:

  • nacionalno vstopno točko namenjeno domačim in tujim investitorjem (locirano na SPIRIT),
  • regijsko/lokalno mrežo svetovalnih točk,
  • registracijske točke za opravljanje formalnih upravnih postopkov, locirane na izpostavah AJPES, upravne enote, zbornicah…),
  • enotna kontaktna točka za e-poslovanje z državo (portal eVEM).

Ime, pozicijski slogan in simbol nacionalnega sistema in posameznih podnivojev sistema mora simbolično in vizualno sporočati, da gre za celovit in povezan sistem, v katerem pa vsak nivo opravlja svojo funkcijo. Naročnik bo z imenom in simbolom promoviral nacionalni sistem v podporo poslovnim subjektom kot celoto, hkrati pa bo s podsimboli, ki se navezujejo na posamezni nivo, komuniciral podporne storitve posameznih nivojev.

Ime, slogan in simbol naj odraža naslednje asociacije (nacionalni nivo ter posamezni nivoji):

NIVO

ASOCIACIJA

NACIONALNA TOČKA

Podpora domačim in tujim investitorjem ter izvoznikom, povezovanje in pomoč pri urejanju zahtevnih postopkov za podjetja, hiter odziv in strokovna obravnava, specializirane storitve, povezovanje celotnega podpornega okolja za poslovne subjekte, pilotno izvajanje nacionalnih podpornih programov ter prenos na regijski nivo, koordinacija sistema, povezovanje, nadgradnja.

SVETOVALNE TOČKE

Poslovna svetovalna točka, promocija podjetništva na regijskem nivoju, strokovna svetovalna pomoč potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja, povezovanje lokalnih akterjev v podporo poslovnim subjektom, regijska dostopnost.

REGISTRACIJSKE TOČKE

Poslovna registracijska točka, administrativna pomoč pri začetku poslovanja in enostavnih spremembah, strokovna pomoč pri e-poslovanju z državo, lokalna dostopnost, informacije o obveznosti do države.

ENOTNA POSLOVNA TOČKA (portal Evem)

E-postopki, spletna poslovna točka, e-poslovanje z državo, virtualna pisarna, obveščenost, zaupanje, dosegljivost, predvidljivost.

Nagrajevanje in odkup pravic:

Prvi trije natečajni projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk po oceni komisije, bodo prejeli denarno nagrado. Nagrada za zmagovalni projekt bo znašala 5.000 EUR bruto, nagrada za drugo uvrščeni projekt bo znašala 3.000 EUR bruto, nagrada za tretje uvrščeni projekt bo znašala 1.500 EUR bruto. Nagrade bodo izplačane v 60 dneh po objavi rezultatov.

Končna odločitev o odkupu avtorskih pravic in nadaljnji uporabi nagrajenega predloga ni predmet tega natečaja in bo sprejeta v okviru projektne skupine vladnega strateškega razvojnega projekta. Ta se lahko odloči za odkup celotne rešitve ali pa samo za odkup imena. V primeru, da bo sprejeta odločitev o odkupu avtorskih pravic, bo izbrani natečajnik moral v dogovorjenem roku skladno s pogodbo predati izdelano vizualno podobo projekta. Avtorica/avtor ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu. Znesek odkupa avtorskih pravic je predviden v višini 7.500 eur za celotno rešitev oz. 4.000 eur za odkup imena.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko do vključno 27. 2. 2017.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja, vezana na vsebino javnega natečaja sprejemamo v pisni obliki na e-naslov: info@spiritslovenia.si, s pripisom v zadevi »Natečaj za ime, pozicijski slogan in simbol« najkasneje do vključno 17. 2. 2017. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika do vključno 21. 2. 2017.

Informativni dan: Informativna dneva bosta potekala 1. in 9. februarja 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (velika sejna soba, 2. nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana.

Na info dnevu bo podrobneje pojasnjen namen in cilj javnega natečaja ter nacionalnega sistema za podporo poslovnim subjektom. Informativni dan bo namenjen podrobnejši razlagi projekta in predmeta javnega natečaja, kar bo zainteresiranim natečajnikom omogočilo lažje kreiranje natečajnih projektov. Prosimo za predhodno prijavo udeležbe na informativnem dnevu preko spletnega obrazca.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj