Javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) - po Sloveniji

Javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) - po Sloveniji

17. 01. 2017

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 2, Datum: 13. 1. 2017, Stran: 54

Predmet razpisa: Pošta Slovenije d.o.o. objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin:

 1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Artiče, Artiče 48, v izmeri 47,85 m2, za izklicno ceno 20.700 EUR.
 2. Nezasedeni poslovni prostori Celje, Kosova ulica 5, v izmeri 1.251,16 m2 skupne neto tlorisne površine (dve stavbi) in 2.567 m2 zemljišč (vključno s stavbnim zemljiščem), za izklicno ceno 556.700 EUR.
 3. Nezasedeni poslovni prostori pošte Dvor, Dvor 12b, v izmeri 126,89 m2, za izklicno ceno 78.700 EUR.
 4. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Frankolovo, Frankolovo 12a, v izmeri 74,80 m2, za izklicno ceno 58.320 EUR.
 5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Globoko, Globoko 5, v izmeri 67,41 m2, za izklicno ceno 30.500 EUR.
 6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Gradac, Gradac 98, v izmeri 94,17 m2, za izklicno ceno 32.960 EUR.
 7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 30.500 EUR.
 8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR.
 9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 104,18 m2, za izklicno ceno 62.800 EUR.
 10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 41,02 m2, za izklicno ceno 18.500 EUR.
 11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 76,70 m2, za izklicno ceno 33.000 EUR.
 12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Rimske Toplice, Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 8, v izmeri 54,04 m2, za izklicno ceno 36.230 EUR. Kupec kupuje samo 70 % objekta. Preostali del je v lasti zdravilišča.
 13. Zasedeni bivši poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 56,82 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
 14. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 70,30 m2, za izklicno ceno 32.850 EUR.
 15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Črni vrh, Črni vrh 82, v izmeri 45,00 m2, za izklicno ceno 23.900 EUR.
 16. Delno zasedeni poslovni prostori bivše pošte Deskle, Gregorčičeva ulica 1, v izmeri 66,50 m2, za izklicno ceno 39.900 EUR.
 17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Košana, Doljna Košana 48, v izmeri 62,00 m2 + garaža, v izmeri 18,90 m2, za izklicno ceno 39.000 EUR.
 18. Nezasedena garaža Materija, Materija 18, v izmeri 20,70 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.
 19. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Planina pri Rakeku, Planina pri Rakeku 111, v izmeri 63,86 m2, za izklicno ceno 22.000 EUR.
 20. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbrdo, Podbrdo 33a, v izmeri 86,00 m2, za izklicno ceno 32.400 EUR.
 21. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13, v izmeri 89,70 m2, za izklicno ceno 77.100 EUR.
 22. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 55,49 m2, za izklicno ceno 38.800 EUR.
 23. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 11, v izmeri 98,43 m2, za izklicno ceno 71.000 EUR.
 24. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
 25. Nezasedeni poslovni prostori Hrastnik – stara pošta, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno ceno 30.000 EUR.
 26. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Grosuplje, Taborska cesta 5, v izmeri 337,43 m2, za izklicno ceno 246.723 EUR.
 27. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Križe, Cesta kokrškega odreda 4, v izmeri 120,30 m2, za izklicno ceno 68.300 EUR.
 28. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska ulica 28, v izmeri 82,60 m2, za izklicno ceno 154.000 EUR.
 29. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri 479,97 m2, za izklicno ceno 296.000 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
 30. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Ljubljana Murgle, Cesta v Mestni log 55, v izmeri 159,10 m2, za izklicno ceno 177.000 EUR.
 31. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Ljubljana Prule, Prijateljeva ulica 7, v izmeri 108,60 m2, za izklicno ceno 161.531 EUR.
 32. Nezasedeni bivši poslovni prostori bivše pošte Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 49,55 m2, za izklicno ceno 21.400 EUR.
 33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 30.400 EUR.
 34. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,00 m2, za izklicno ceno 44.500 EUR.
 35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kobilje, Kobilje 42a, v izmeri 87,50 m2, za izklicno ceno 33.250 EUR.
 36. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Mala Nedelja, Mala Nedelja 2, v izmeri 181,20 m2, za izklicno ceno 92.000 EUR.
 37. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 4.600 EUR.
 38. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Martjanci, Martjanci 71a, v izmeri 73,54 m2, za izklicno ceno 59.600 EUR.
 39. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 17.250 EUR.
 40. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 35, v izmeri 36,92 m2, za izklicno ceno 17.721 EUR.
 41. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podlehnik, Podlehnik 8, v izmeri 80,48 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
 42. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19, v izmeri 60,52 m2, za izklicno ceno 34.700 EUR.
 43. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Trbonje, Trbonje 46, v izmeri 31,79 m2, za izklicno ceno 18.200 EUR.
 44. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zgornji Leskovec, Zgornji Leskovec 10h, v izmeri 84,05 m2, za izklicno ceno 43.500 EUR.
 45. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 15.600 EUR.

Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek.

Izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti.

Pogoji za sodelovanje: Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Pošta Slovenije d.o.o.

Rok: Javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek, 23. 1. 2017, ob 12. uri.

Dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled nepremičnin:

 • za nepremičnine 1 do 14, Kontaktna oseba: Vladimir Guzej, Tel: (03) 424-36-03,
 • za nepremičnine 15 do 23, Kontaktna oseba: Lilijana Jurinčič Smolnik, Tel: (05) 666-66-20,
 • za nepremičnine 24 do 34, Kontaktna oseba: Mitja Kobal, Tel: (01) 243-16-20,
 • za nepremičnine 35 do 45, Kontaktna oseba: Franc Kerenc, Tel: (02) 449-27-15.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj