Brezplačna informativno - promocijska in tematska delavnica - »CESAR NAJ VZAME, KAR MU GRE - NE PA VEČ - DAVKI V PODJETJU«, Škofja Loka

Brezplačna informativno - promocijska in tematska delavnica - »CESAR NAJ VZAME, KAR MU GRE - NE PA VEČ - DAVKI V PODJETJU«, Škofja Loka

10. 01. 2017

Datum: 26. januar 2017, od 17.00 do 18.30 ure

Kraj: v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka

Ko se odločamo za podjetniško pot, se srečamo tudi z davki. Davki so obvezna dajatev, predpisana z različnimi predpisi in so »nujno zlo«, saj s pobranimi davki država financira skupne javne potrebe. Vsak poslovni subjekt, ki na trgu opravlja samostojno dejavnost, mora od ustvarjenega dohodka plačati ustrezen davek, zato je prav, da smo z osnovnimi pojmi seznanjeni tudi podjetniki.

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas vabi na brezplačno informativno - promocijsko in tematsko delavnico z naslovom: »CESAR NAJ VZAME, KAR MU GRE - NE PA VEČ - DAVKI V PODJETJU«, ki bo potekala v četrtek, 26. januarja 2017, od 17.00 do 18.30 ure,v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Vsebina informativno - promocijske in tematske delavnice:

  • Pomembni poudarki davka od dohodka pravnih oseb: kaj vpliva na davčno osnovo, katere prihodke moramo vključiti, kaj so davčno priznani stroški in kaj to niso, katere davčne olajšave lahko koristimo pri sestavi letnega davčnega obračuna, po kakšni stopnji plačujemo davek;
  • Obdavčitev samostojnega podjetnika: katere prihodke podjetnika upoštevamo pri sestavljanju obračuna davka iz dejavnosti, kaj so njegovi priznani odhodki, katere olajšave lahko pri sestavljanju davčnega obračuna upošteva podjetnik in na kakšen način se obdavči dobiček podjetnika;
  • Kako dobiček podjetnika vpliva na izračun zavarovalne osnove, od katere v letu 2017 plačuje prispevke za socialno varnost;
  • Nakup osnovnih sredstev v podjetju: kakšen vpliv imajo investicije na dobiček podjetja in na njegovo davčno obveznost;
  • Davek na dodano vrednost: osnovna predstavitev sistema DDV, kaj so obvezne sestavine izdanega računa, kdo in kdaj se mora identificirati za DDV, kako ravnamo, če poslujemo z državami znotraj EU ali s tretjimi državami, kakšne so obveznosti malih davčnih zavezancev, obračun DDV po plačani realizaciji.

O predavateljici: Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, predmet Računovodstvo za podjetnike na Gea College - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja).

Informativno - promocijska in tematska delavnica je namenjena malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Delavnica je splošne narave in ni namenjena reševanju specifičnih problemov, s katerimi se morda srečujejo računovodje pri pripravi davčnih obračunov.

Udeležba na informativno - promocijski  in tematski delavnici je brezplačna.

Prijave in dodatne informacije:Prijave so obvezne. Prijavite se lahko do petka, 20. januarja 2017 na Razvojni agenciji Sora d.o.o., Tel: (04) 50 60 220, kontaktna oseba: Jana Šifrar ali e-naslovu: info@ra-sora.si.

Informativno - promocijska in tematska delavnica je brezplačna in je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Informativno - promocijska in tematska delavnica se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj