Koledar poročanja za mesec januar 2017

Koledar poročanja za mesec januar 2017

10. 01. 2017

Objavljeno: www.racunovodja.com, 30. 12. 2016

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu januarju 2017 ne smete zamuditi!

5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ in pavšalni prispevki); rok za oddajo obrazcev ostaja enak.

Do 10. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2016 in trimesečno obdobje oktober-december 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2016 in trimesečno obdobje oktober-december 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za december 2016 (obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2016 do decembra 2016

Do 13. 1.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2016

Do 15. 1.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu decembru 2016; do 16. 1. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 16. 1.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost, za december 2016, plačilo do 20. 1. 2016
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za december 2016, plačilo do 20. 1. 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2016
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine

Do 18. 1.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za december 2016; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2016

Do 19. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra; prvi dan sprejemanja prijav 12. 1. 2017

Do 20. 1.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2016
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2016
 • Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2016
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2016
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2016
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2016
 • Obrazec DDV-O za december 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za december 2016 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 23. 1.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-1

Do 31. 1.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2016 in za obdobje oktober do december 2016
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2016
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2016 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-OPN - Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2016
 • Obrazec DDV-PD - Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2016
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2016
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2016
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2016 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2016
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2016
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2016
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj