Popravek javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022

Popravek javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022

20. 12. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 16. 12. 2016, Stran: 2823

V razpisni dokumentaciji »Javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 72/16, dne 18. 11. 2016 (v nadaljevanju: javni razpis), se izvedejo naslednji popravki:

V 15. poglavju javnega razpisa - »Način in rok za predložitev vlog na javni razpis« se rok za oddajo vloge na javni razpis spremeni tako, da se datum »21. decembra 2016« nadomesti z datumom »23. januar 2017«.

V točki 17.1 javnega razpisa - »Odpiranje vlog« se datum odpiranja vlog spremeni tako, da se datum »23. 12. 2016« nadomesti z datumom »25. 1. 2017«.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj