6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

28. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 25. 11. 2016, Stran: 2540

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR.

Od tega:

  • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
  • 6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B) ter
  • 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92,Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Razpisna dokumentacija: Na spletni strani MKGP se skupaj z javnim raz­pisom objavi razpisno dokumentacijo. Agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se vlagatelj ali nje­gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kva­lificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sis­tem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj