Težave z banko? ABC pridobivanja posojil

Težave z banko? ABC pridobivanja posojil

22. 11. 2016

Vir in informacije: Finance, 30. 3. 2016, www.finance.si, Avtor: Jožko Peterlin

Pomembna odločitev nekaterih bank danes je, da so začele denar posojati, ne več investirati.

Sklepanje dogovorov z banko zahteva izredno pozornost, saj je vsa odgovornost na posojilojemalcu. Različni dogovori, ki niso zapisani v pogodbi, so nezanesljivi.

Pred leti so nas banke učile, kako en, dva, tri do posojila. Takratna bančna praksa je spodbujala kreativno računovodstvo in ambiciozno načrtovanje. Naložbeni program je moral biti prilagojen standardni bančni ponudbi, cenitev hipoteke si lahko prinesel kar sam. Takrat ni bilo težko dobiti posojila za žičnico, četudi je bilo smučišče na 500 metrih nadmorske višine. Pa tudi odobritev posojila za nakup kmetijskega zemljišča za gradnjo stolpnice ni bila vprašljiva. Bilance so bile takrat zakon.

Če pa tudi z bilancami ni šlo, si dobil posojilo v švicarjih. Švicarski franki so bili itak že 70 let skoraj fiksni v razmerju do marke oziroma evra, zato so bile obrestne paritete zgolj nepomembna teorija.

Mimogrede je bilo treba naročiti še nekaj posojilnih kartic, ki si jih po odobritvi posojila lahko tudi vrnil, pa simboličen depozit si dal banki. Posojilo se je dalo dobiti še hitreje, če si ga del namenil za podrejene obveznice.Zakaj? Zato, da je skrbnik v banki izpolnil mesečni plan, mi smo dobili posojilo, banka pa je ohranjala tržni delež, ki je bil bistvena sestavina pri nagrajevanju vodstva.

ABC pridobivanja posojil danes

Osvojili smo dobro prakso krea­tivnega računovodstva, pobrali tečajne razlike, dogovori o avtomatskem reprogramiranju posojil so »izginili«. Naklepne napake so bile tako na strani posojilojemalcev kot na strani posojilodajalcev. Vsak je uresničeval svoje želje.

Časi, ko so banke prisegale na partnerski odnos, so mimo. Banke so se odločile, da bodo raje upnice. Zato bilance niso dovolj, šteje denarni tok, zavarovanja pa so za nekatere nekoliko drugačna.

Likvidnost je zakon

Vsako posojilo mora imeti dva izhoda, to sta zavarovanje in denarni tok, s tem da v osnovi štejejo denarni tokovi, ki jih lahko podjetje ustvari. Ker danes banke denar posojajo, ga pričakujejo nazaj, vir za poplačilo pa je denar, ustvarjen iz dejavnosti ali z odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja.

Likvidnost je sposobnost podjetja premoženje preoblikovati v denar. Tako kot je treba zaloge prodati in nato terjatve izterjati, je treba tudi strošek nepremičnine in opreme zaračunati kupcu ali pa sredstva prodati, če jih podjetje ne potrebuje več. Samo tako lahko podjetje pride do denarja, ki ga potrebuje za poravnavanje obveznosti. Na drugi strani bilance pa mora imeti podjetje tako ročnost posojil, da zapadejo v plačilo ravno ob nakazilu kupcev. In ker se to ne zgodi samo od sebe, je nujno upravljanje likvidnosti, ki zagotavlja plačilno sposobnost podjetja.

Kje se skriva denar?

Najti je treba denar, ki se skriva v podjetju, in ga spraviti v življenje. Upravljanje obratnega kapitala pomeni trdo delo z zalogami, kupci in dobavitelji. Povečevanje finančne učinkovitosti zagotavlja skrajševanje vezave denarja oziroma manjšo odvisnost od bank.

Pomembno je opozoriti na kakovost terjatev. Terjatve so likvidne samo, če je kupec plačilno sposoben. Podjetje nima nikoli težav s terjatvami, težave s terjatvami so samo posledica neobvladovanja kupcev. Kupci so bistvo posojilnega tveganja, terjatve so samo ogledalo odnosa s kupci.

Koliko zalog je v podjetju resnično potrebnih? Z odgovorom na to vprašanje smo hitreje na cilju. Z dobavitelji se smemo dogovarjati le za tiste posle, ki si jih finančno lahko privoščimo, sicer smo objektivno odškodninsko odgovorni za škodo, ki jim jo povzročimo z malomarnim upravljanjem likvidnosti.

Ocena lastne bonitete

Še preden gremo na banko, nam mora biti jasno, ali smo kapitalsko ustrezni (KU) in s tem posojilno sposobni. KU ne pomeni, da imamo osem tisoč evrov in odpremo podjetje. Pomeni, da moramo imeti tako sestavo virov financiranja, ki bo primerna glede na likvidnost sredstev. Poleg tega pa nam mora biti jasno, kakšen obseg posla in kako tvegan posel bi se radi šli. Finančne zaveze v pogodbi nam lahko čez noč podvojijo ceno posojila. Banka ti da dežnik, ko sije sonce, in ga zahteva nazaj, ko dežuje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj