Brezplačna informativno - promocijska in tematska delavnica - »Pravilen in pravočasen pristop do priprave zaključnih računovodskih izkazov - odgovornost lastnikov in direktorjev«, Škofja Loka

Brezplačna informativno - promocijska in tematska delavnica - »Pravilen in pravočasen pristop do priprave zaključnih računovodskih izkazov - odgovornost lastnikov in direktorjev«, Škofja Loka

22. 11. 2016

Datum: 2. december 2016, od 16.00 do 17.30 ure

Kraj: v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka

Razvojna agencija Sora d.o.o.  vas vabi na brezplačno informativno - promocijsko in tematsko delavnico z naslovom: »Pravilen in pravočasen pristop do priprave zaključnih računovodskih izkazov - odgovornost lastnikov in direktorjev«, ki bo potekala v petek, 2. decembra 2016, od 16.00 do 17.30 ure, v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podjetje mora letno poročilo tudi javno objaviti, državi pa plačati davek od ustvarjenega dobička. Pred pripravo letnega poročila v podjetju opravimo določene postopke, ki so pomembni za to, da so naši prikazani računovodski izkazi z razkritji resnični in pošteni ter da predstavljajo dejanski finančni položaj podjetja.

Program:

  • Kratek pregled pravnih podlag za pripravo letnega poročila ter obveznosti za poročanje iz letnih poročil za namene javne objave, državne statistike in davčne namene
  • Roki za poročanje mikro in majhnih družb ter samostojnih podjetnikov
  • Računovodske kontrole pred sestavo letnega poročila
  • Popis sredstev in obveznosti
  • Obvezne sestavine letnega poročila za gospodarske družbe in zasebnike
  • Pregled davčnih olajšav za leto 2016

O predavateljici: Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, predmet Računovodstvo za podjetnike na Gea College - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja).

Delavnica je namenjena malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Udeležba na informativno  - promocijski  in tematski delavnici je brezplačna.

Prijave in dodatne informacije:Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujejo do srede, 30. novembra 2016 na Razvojni agenciji Sora d.o.o. na telefonski številki: (04) 50 60 220, Kontaktna oseba: Jana Šifrar ali na e-naslovu: info@ra-sora.si.

Informativno - promocijska in tematska delavnica je brezplačna in je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Informativno - promocijska in tematska delavnica se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj