Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

22. 11. 2016

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 4. 11. 2016, http://www.ess.gov.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2017, in sicer za naslednje 3 sklope:

  • programov javnih del s področja socialnega varstva (točka 5 Kataloga programov javnih del; v nadaljevanju: Katalog),
  • programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe (točke 1, 2, 3, 4, 6 Kataloga)
  • programov javnih del s področja kmetijstva (1. točka Kataloga), vzgoje in izobraževanja ter športa (2. točka Kataloga), okolja in prostora (3. točka Kataloga), kulture (4. točka Kataloga), ter drugih programov javnih del (6. točka Kataloga).
Katalog programov javnih del za leto 2017 (objavljen: 27. 10. 2016).

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb. Programi javnih del so opredeljeni v Katalogu.

Cilj javnega povabila je izbor programov javnih del za izvajanje katerih obstaja javni interes in v katere se bo lahko vključilo okvirno 5.000 dolgotrajno brezposelnih oseb ter si s tem:

  • povečalo zaposlitvene možnosti ali
  • povečalo možnosti prehoda v zaposlitev ali
  • ohranilo ali razvilo svoje delovne sposobnosti ali
  • zagotovilo delovno aktivnost in socialno vključenost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 27.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od 11. 11. 2016 od vključno 8.00 ure dalje, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2017, do 13.00 ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci / Razpisi za delodajalce /Aktualni razpisi in povabila). Kontaktna oseba, pri kateri lahko izvajalci dobijo dodatne informacije je Mojca Ulaga. Morebitna vprašanja naslovite pisno na e-naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci / Razpisi za delodajalce /Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj