Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022

22. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 18. 11. 2016, Stran: 2486

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa bo uresničen v dveh korakih:

1. izbor nosilcev regijske sheme kadrovskih štipendij in podelitev javnih pooblastil za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij ter

2. sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij izvajalcem javnih pooblastil, izbranim v okviru tega javnega razpisa, vključno s sofinanciranjem kadrovskih štipendij dijakov in študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija v programskem obdobju 2014-2020.

Izvajalci javnih pooblastil bodo sofinancirali kadrovske štipendije delodajalcem, ki imajo sedež v regiji, ki jo pokriva izvajalec javnega pooblastila.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Skladno z določbami ZŠtip-1 gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

  • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
  • dviga ravni izobrazbene strukture,
  • zniževanja strukturne brezposelnosti,
  • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,
  • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
  • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter
  • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za celotno programsko obdobje znaša 18.400.000,00 EUR, od tega je 14.168.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacij v KRVS in 4.232.000,00 EUR za sofinanciranje operacij v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do 21. decembra 2016.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: patricija.zadnik@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj