Nov paket davčnih sprememb na Madžarskem

Nov paket davčnih sprememb na Madžarskem

15. 11. 2016

Vir in informacije: http://www.izvoznookno.si/, 7. 11. 2016, Avtor: Rok Tomšič, pooblaščeni minister (gospodarske zadeve)

Ministrstvo za narodno gospodarstvo (MNG) je v parlamentarno proceduro vložilo paket davčnih sprememb, namenjenih razbremenitvi gospodarstva, večanju konkurenčnosti in spodbujanju zaposlovanja. Vladni paket za sedaj ne vključuje tudi nižjih bremen na področju obdavčitve dela. Ključne novosti predlaganih zakonskih sprememb se nanašajo na davčne olajšave za podjetniški sektor. Ukrepi so naravnani tako, da podjetja spodbujajo k postopnemu zviševanju plač, kar naj bi posledično stimulativno vplivalo na rast zaposlovanja, predvsem mladih strokovnjakov. Na ta način bi bilo možno zmanjšati odliv visoko kvalificirane delovne sile v tujino.

Novosti pri obdavčitvi malih podjetij

Ugodnejši davčni predpisi bodo začeli veljati za mala podjetja oz. za t.i. male davčne zavezance (obstoječa davčna zakonodaja šteje med male davčne zavezance komanditne družbe in družbe z neomejeno odgovornostjo, kakor tudi samostojne podjetnike, ki ne opravljajo svoje dejavnosti v rednem delovnem razmerju). Po novem se zvišuje prag letnega dohodka podjetja, ki bo pomenil kriterij za nižjo obdavčitev. Podjetja, katerih letni prihodki ne presegajo:

  • 12 mio HUF (cca. 40.000 evrov), bodo na ta način podvržena ugodnejšim davčnim stopnjam, ki jih določa davek po postavkah malih davčnih zavezancev (doslej je bil prag pri 6 mio HUF - cca. 20.000 evrov);
  • 1 mrd HUF (cca. 3,3 mio evrov) bodo po novem obdavčena skladno z davkom na mala podjetja (dosedanji prag 0,5 mrd HUF oz. 1,7 mio evrov).

Širitev obsega podjetij pri oprostitvi DDV

Kriterij višjega praga letnega dohodka podjetja se bo upošteval tudi pri registraciji vlog za oprostitev plačila DDV. Po novem bodo vloge za oprostitev plačila DDV lahko predložila tudi podjetja z letnimi prihodki do 8 mio HUF (27.000 evrov) - doslej je bil prag 6 mio HUF (20.000 evrov).

Olajšave za investitorje v start-up podjetja

Posebnih davčnih olajšav bodo z uvedbo nove zakonodaje deležni investitorji v start-up podjetja. Obetajo si lahko do 20 mio HUF (cca. 65.000 evrov) davčnih olajšav letno, in sicer v obdobju prvih treh let trajanja zagonske investicije. Ukrep naj bi omogočal, da bo na strani podjetij ostalo za okoli 40 do 60 mrd HUF (133 - 200 mio evrov) več denarnih sredstev, kot pred uvedbo davčnih novosti.

Uvajanje davčnih blagajn

Ob napovedanih davčnih novostih se za pol leta (iz 1. 1. na 29. 6. 2017) podaljšuje rok za dokončno uvedbo davčnih blagajn ter njihovo on-line povezavo z Davčnim in carinskim uradom (NÁV).

Spremembe trošarin

Predvidoma v aprilu 2017 bodo stopila v veljavo tudi zakonska dopolnila na področju trošarin, vendar se bodo nanašala samo na tobak in tobačne izdelke. Trošarine se bodo povečale na podlagi višje davčne stopnje glede na davčno osnovo (maloprodajno ceno), ali v obliki povišanih fiksnih trošarin glede na 1.000 enot posamezne vrste tobačnega izdelka.

Poleg neposrednih davčnih učinkov, namenjenih spodbujanju gospodarske rasti in konkurenčnosti, so med drugimi pomembnejšimi cilji predlaganega davčnega paketa predvsem poenostavitve davčnih in ostalih administrativnih postopkov. Navedeni ukrepi dopuščajo nižje davčne obremenitve in oprostitve plačila DDV večjemu številu podjetij, hkrati pa omogoča širitev kroga davčnih zavezancev. To bo pomenilo finančno konsolidacijo več deset tisoč domačih podjetij, predvsem manjših in z relativno nizko vrednostjo letnih prihodkov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj