Slovenski podjetniški dan - »Pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev za mala in srednja podjetja v letu 2017«, Ljubljana

Slovenski podjetniški dan - »Pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev za mala in srednja podjetja v letu 2017«, Ljubljana

15. 11. 2016

Datum: 22. november 2016, od 9.00 do 13.00 ure

Kraj: Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana

Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim skladom in drugimi, organizira brezplačno predstavitev na temo: »Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov v letu 2017!«, ki bo potekala v torek, 22. novembra 2016, od 9.00 do 13.00 ure v Ljubljani (Radisson Blu Plaza hotel).

Program:

9.15 - 9.45

Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)

Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSP-jev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj, ter tudi za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo posebne spodbude za prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu. Konkretno bodo imeli  MSP-ji v letu 2017 možnost dostopa do garancij za zavarovanje bančnih kreditov, do mikrokreditov za mikro in mala podjetja, do lastniških oblik financiranja ter do zagonskih sredstev v obliki nepovratnih sredstev za zagon mladih podjetij.

9.45 - 10.00

Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada)
Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017.

10.00 - 10.15

Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)

 Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

10.15.- 10.40

Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev

10.40 - 13.00

Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH

Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017!

Po predstavitvah bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na INFO TOČKAH! Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi.

Vsa predavanja so brezplačna!

Prijave: Obvezna je prijava na e-naslov: janja.mumlek@slotur.com. Ob prijavi navedite tudi, ali želite svetovanje na INFO TOČKAH in na katerih! Zadnji rok za prijave je sobota, 19. november 2016! Zaradi omejenega številka udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili do srede, 16. novembra 2016!

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj