1. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

1. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

15. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 11. 11. 2016, Stran: 2455

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilj podukrepa je povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v upravičene sheme kakovosti in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2.600.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija: MKGP na svojih spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnos vloge pa se objavijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Za elektronsko izpolnjevanje vloge se vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj