Ali lahko s prijateljico skupaj odpreva s. p.?

Ali lahko s prijateljico skupaj odpreva s. p.?

08. 11. 2016

Vir in informacije: Data d.o.o., 28. 10. 2016, http://data.si/, Avtor: Monika Kern

Ne bo šlo, so pa druge opcije!

S. p. pomeni samostojni podjetnik. Gre torej za eno osebo, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost. Nosilec dejavnosti je vedno ena oseba. S prijateljem oziroma dve osebi pa lahko skupaj odpreta vse druge oblike gospodarskih družb, vendar ne “samostojnega podjetja” v smislu s. p.. Lahko pa s. p. prijatelja oziroma drugo osebo zaposli.

Udeležite se brezplačnega izobraževanja z naslovom: Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Nosilec dejavnosti s. p. lahko v svojem podjetju s pogodbo o zaposlitvi zaposli drugo osebo. Čeprav ZDR-1, kot je opisan spodaj, minimuma ne predpisuje, pa je najnižje število ur ob zaposlitvi v obvezna socialna zavarovanja prek obrazca M1 določeno na dve uri.

Zaposlitev tudi za najmanj eno uro na teden: ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) minimuma za število delovnih ur na teden, tj. za krajši delovni čas od polnega, ne predpisuje. To je dobra novica za vse tiste, ki ste ob zaposlitvi zaposleni tudi drugje (npr. v d. o. o.) ali pa ste tudi samozaposleni, saj lahko, v kolikor se tako dogovorite z delodajalcem, prilagajate ure tako, da bo za vas najbolje. Postopek samozaposlite pa vam ne bo vzel več kot 30 minut. Več: Zaposlitev za eno uro? Zakon minimuma ne predpisuje

Prokura ni zaposlitev!

Lahko pa s. p. tej osebi dodeli tudi prokuro in doda prokurista v podjetje, ki ima določene pristojnosti in namesto podjetnika ureja npr. zadeve na banki, se dogovarja za posle in podobno, vendar pozor; prokura ni zaposlitev! Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora pridobiti posebna pooblastila. Prokurist ni organ odločanja niti ni organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam.

Več:

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Lahko pa vsak posebej odpreta s. p. in med seboj sodelujeta s pogodbo o poslovnem sodelovanju in si izdajata račune med sabo za opravljene storitve. Z njo se določijo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, kot so predmet pogodbe, odgovornost za napake, odgovornost za morebitno škodo, morebitne omejitve odgovornosti, cene, stroški in plačilni pogoji in podobno. Primer pogodbe o poslovnem sodelovanju

Več o tem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj