Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

08. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 4. 11. 2016, Stran: 2422

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.

Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:

- Materialne investicije - stroški za:

  • nakup opreme,
  • gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);

- Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);

  • stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
  • nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15 % vseh upravičenih stroškov).
  • med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih sredstev!
  • stroški davka pri materialnih in nematerialnih investicijah niso upravičen strošek.
  • stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen strošek.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 1.000.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok: Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 31. 8. 2017.

Roki za prijavo so: 12. 12. 2016, 10. 3. 2017, 15. 5. 2017, 31. 8. 2017.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po telefonu: (05) 33-50-173, (05) 33-50-158.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: http://www.jsmg-goriska.com/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj