Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2016 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2016 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

18. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 14. 10. 2016, Stran: 2227

Namen javnega razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 200.000,00 EUR.

Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
 • 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
 • 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
 • za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
 • za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
 • za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
 • 45.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za prijavo je 2. 11. 2016, do 15. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Celje, Tel: (03) 42-65-748 ali pišete na e-naslov: mestna.obcina.celje@celje.si, z navedbo »Razpis gospodarstvo«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje: http://www.celje.si/, rubrika »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj