Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi - PFA 2016

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi - PFA 2016

18. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 14. 10. 2016, Stran: 2219

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi - PFA 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, navedenih v 4. poglavju, podpoglavju 4.1, točki 2 javnega razpisa, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Namen razpisa je spodbujanje projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014-2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 1. 2017.

Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 14. 11. 2016 dalje.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj