Javna dražba za prodajo nepremičnin - Občina Prevalje

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Občina Prevalje

31. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 27.8.2010, Stran: 2269

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje in izklicna cena:

a) poslovna stavba »Vrtec Zgornji kraj« na naslovu Zgornji kraj 12, Prevalje, skupaj z zemljiščem, parc. št. 298/1 njiva 94 m2, travnik 1744 m2, parc. št. 298/2 igrišče 1176 m2, pot 225 m2, parc. št. 298/5 poslovna stavba 452 m2, vse k.o. Farna vas, skupno 3.691 m2.

Izklicna cena za nepremičnine pod a) je 169.053,60 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

b) poslovna stavba »Vrtec Pod gonjami« na naslovu Pod gonjami 5a, Prevalje, skupaj z zemljiščem, parc. št. 27/2 travnik 1742 m2, parc. št. 27/3 travnik 1177 m2, parc. št. 38/2 poslovna stavba 547 m2, parc. št. 39/7 dvorišče 255 m2, parc. št. 39/8 travnik 71 m2, vse k.o. Farna vas, skupno 3.792 m2.

Izklicna cena za nepremičnine pod b) je 169.783,39 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Nepremičnine pod a) in b) sta zasedeni.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU.

Razpisnik: Občina Prevalje

Rok: Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II. nadstropje, v petek, 20. 9. 2010 ob 12. uri.

Dodatne informacije: Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 82-46-116, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010069.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj