Spremembe javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016

Spremembe javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016

04. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 30. 9. 2016, Stran: 2095

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016 (Ob-1625/16) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 29. 4. 2016 (Ob-2061/16), v katerega se vključijo naslednje spremembe:

  • v preambuli javnega razpisa se za besedilom Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 ter za besedilom Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in  2017 doda besedilo: »s spremembami in dopolnitvami« in
  • v 3. poglavju javnega razpisa »Rok in način prijave« se 1. točka po novem glasi: »Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2016.«.

V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj