Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih, Ljubljana

Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih, Ljubljana

27. 09. 2016

Datum: 19. oktober 2016, od 10. do 14. ure

Kraj: GZS (dvorana A, 1. nad.), Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Skupna nacionalna konferenca projektov Gradimo zdravi, Zdravi na kvadrat 2 in 3xZDRAVo.

Program konference:

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev

PZDM info paneli in predstavitve projektov in projektnih gradiv

10.00 - 10.15

Uvodni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, GZS

mag. Dušan Semolič, ZSSS

Marjan Sušelj, ZZZS

10.15 - 10.45

Predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru projekta Gradimo zdravi

Romana Josič, SDGD Slovenije

10.45 - 11.00

Predstavitev publikacije analiza absentizma s priporočili in zaključki za delodajalce v gradbenih dejavnostih

mag. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM

11.00 - 11.15

Posodobitev vsebine ocene tveganj za DM v gradbenih dejavnostih zaradi z delom povezanih mišično-kostnih obolenj

Stanko Ožbot, Zbornica VZD

11.15 - 11.30 Odmor z okrepčilom
11.30 - 11.45

Predstavitev dosežkov projekta 3xZDRAVo in izsledkov analize absentizma v kovinski industriji

Petra Flerin, GZS ZKOVI

11.45 - 12.30

Uporaba modela za prepoznavanje in vrednotenje ergonomskega tveganja in oblikovanje ukrepov za zmanjšanje obolenj ter poškodb pri delu v gradbenih dejavnostih in predstavitev primerov dobrih praks iz kovinske industrije

Sašo Sršen, PISK d.o.o.

12.30 - 12.45

Preplet aktivnosti projekta s projektom Zdravi na kvadrat 2 in možnost sodelovanje podjetij iz predelovalnih dejavnosti do junija 2017

Alenka Dovč, GZS ZKI

12.45 - 13.00 Odmor z okrepčilom
13.00 - 13.30

Vloga zdravnikov medicine dela na področju PZDM in priporočila delodajalcem glede mišičnokostnih obolenj

Andrea Margan, dr. med., Združenje za medicino dela, prometa in športa pri SZD

13.30 - 14.00

Za delo se moramo pripraviti: priporočila glede bolečin v hrbtu in vaje z udeleženci

Andrea Backovič Juričan, NIJZ

14.00 - 15.00

Zaključno druženje udeležencev ob zdravem obroku po konferenci in žrebanje nagrajencev sodelujočih v okviru projekta PZDM za gradbene dejavnosti

Moderator: Oskar Komac, SDGD Slovenije

Konferenca je brezplačna. Število udeležencev je omejeno na 100.

Vabljeni:

  • uprave podjetij in družb iz gradbene, kovinske in ostalih predelovalnih dejavnosti,
  • predstavniki kadrovskih služb,
  • varnostni inženirji,
  • pooblaščeni zaposleni za varnost in zdravje pri delu,
  • vsi sodelujoči v projektih Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2, 3xZDRAVo,
  • predstavniki izobraževalnih institucij za omenjene dejavnosti,
  • učitelji praktičnega pouka in športne vzgoje v poklicnih in srednje strokovnih šolah.

Projekti promocije zdravja se predstavljajo:

  • Gradim zdravo: Namen projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci je sistematični in analitični pristop k promociji zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih s ciljem izboljšanja ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanja o možnih preventivnih aktivnostih. Neposredne strokovne preventivne gibalne aktivnosti gradbenih delavcev in spodbuda delodajalcev so pomembne pri zmanjševanju mišično kostnih obolenj, ki v teh dejavnostih močno izstopajo, tudi glede na povprečje vseh zaposlenih v Sloveniji. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti tudi različne možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest. Projekt želi spodbuditi gradbene delavce in vse bodoče zaposlene v tem sektorju k spremembi njihovih dnevnih gibalnih aktivnostih in bolj zdravem načinu gibanja in dela, saj to lahko zmanjšajo pogostost in posledice mišično kostnih obolenj. www.gzs.si/zgigm/gradim-zdravo, www.sdgd.si/projekt_promocije_zdravja
  • 3xZDRAVo: S projektom promocije zdravja na delovnem mestu 3xZDRAVo želi GZS-Združenje kovinske industrije izboljšati in okrepiti zdravje zaposlenih in pomagati oblikovati bolj zdrava delovna mesta tako v kovinski industriji kot tudi širše s pomočjo odkrivanja konkretnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, obolenj in poškodb v kovinski industriji, ki vodijo v absentizem, oblikovanjem praktičnih ukrepov in širjenjem preverjeno delujočih rešitev za obvladovanje dejavnikov tveganja na delovnem mestu. https://pozdrav.gzs.si/
  • Zdravi na kvadrat 2: Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju zaposlenih, zmanjšanju odsotnosti z dela ter zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih. Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije zdravja na DM s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske pisarne OKS, ZVC...), ki nudijo podporo na področju razvoja zdravega življenjskega sloga. www.gzs.si/zdravi-na-kvadrat

Prijava: Obvezna je prehodna prijava na e-naslov: valentina.kuzma@gzs.si, sdgd@sindikat-zsss.si.

Dodatne informacije:

Predstavljene projekte na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj