Koledar poročanja za mesec oktober 2016

Koledar poročanja za mesec oktober 2016

27. 09. 2016

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 26. 9. 2016, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu oktobru ne smete zamuditi!

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2016 in trimesečno obdobje julij-avgust 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2016 in trimesečno obdobje julij-avgust 2016

Do 14. 10.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2016

Do 15. 10.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2016 (do 17. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu septembru 2016

Do 17. 10.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2016)
 • OPSVZ - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2016
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2016
 • OPSVL - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, za september 2016
 • Obračun in plačilo požarne takse za september 2016

Do 18. 10.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za september 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2016

Do 20. 10.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2016
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2016
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2016
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2016
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2016
 • Obrazec DDV-O za september 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2016 (op. plačilo DDV je 31.10.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2016 (začetek vnosa 13. 10.)

Do 31. 10.

  • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za september 2016 in za obdobje julij - september 2016
  • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2016
  • Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2016 izplačani samostojno
  • Obračun davka na finančne storitve za september 2016
  • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2016
  • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2016
  • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2016
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj