Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice za leto 2016

Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice za leto 2016

20. 09. 2016

Objavljeno: Občina Dolenjske Toplice, 8. 9. 2016, http://www.dolenjske-toplice.si/

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice in sicer za:

  • A: financiranje materialnih in nematerialnih investicij (subvencioniranje obrestne mere) in
  • B: pospeševanje zaposlovanja.

A: financiranje materialnih in nematerialnih investicij, v predvideni višini 1.000,00 EUR

Ukrep se spodbuja preko subvencioniranja obrestnih mer, ki so namenjena za dolgoročne namenske kredite enotam malega gospodarstva za:

  • nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
  • nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
  • odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
  • nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.

Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela in nabavna vrednost opreme. Sredstva iz tega ukrepa niso namenjena za subvencioniranje obrestnih mer namenskih kreditov za obratna sredstva.

B: pospeševanje zaposlovanja, v predvideni višini 5.000,00 EUR

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih zaposlitev - samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Dolenjske Toplice

Rok: Rok za vložitev vlog je 5. oktober 2016.

Dodatne informacije:  Informacije glede razpisa prosilci lahko dobijo na občinski upravi, Tel: (07) 38 45 191, Kontaktna oseba: Majda Gazvoda ali na e-naslovu: majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si.

Razpisna dokumentacija: Razpis in obrazci so na voljo na internetni strani Občine Dolenjske Toplice: http://www.dolenjske-toplice.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj