Objavljeno javno povabilo - Nova možnost

Objavljeno javno povabilo - Nova možnost

06. 09. 2016

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 18. 8. 2016, http://www.ess.gov.si/

Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

Zavod RS za zaposlovanje je 18. avgusta 2016 objavil javno povabilo delodajalcem - Nova možnost, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni skupini od 30. do 50. leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Na voljo je 2,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih bodo vključevali brezposelne po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev. 

Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR. Do sorazmerne višine subvencije so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na teden.

Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj