Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja, last Mestne občine Ptuj

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja, last Mestne občine Ptuj

09. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 4.12.2009, Stran: 3063

Predmet razpisa: Predmet prodaje so nepremičnine:

1. Poslovni prostor v 2. in 3. etaži poslovno stanovanjske zgradbe, v izmeri 64,45 m2, Slovenski trg 7, Ptuj, nepremičnina 16.E, vl. št. 690/16 k.o. Ptuj. Izhodiščna vrednost nepremičnine je 73.480,00 €. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

2. Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 48,89 m2, Pot v toplice 9, Ptuj, nepremičnina 3. E, vl. št. 2967/3, k.o. Ptuj. Izhodiščna vrednost nepremičnine je 49.400,00 €. Prostor ni zaseden z najemnikom.

3. Nepremičnina z naslovom Belšakova 3, Ptuj na parcelni številki 805/3, vl. št. 328, k.o. Brstje, ki zajema dvorišče 213,00m2, garažo 17,00 m2, stanovanjsko stavbo 218,42 in travnik 248,00 m2. Nepremičnina na parc. št. 805/4 vl. št. 417, k.o. Brstje, ki zajema travnik v izmeri 131,00 m2. Nepremičnina na parc. št. 805/8 vl. št. 417, k.o. Brstje, ki zajema travnik v izmeri 214,00 m2 in dvorišče v izmeri 18,00 m2. Izhodiščna vrednost nepremičnin je 66.800,00 EUR.

Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.

Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno - kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.

Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve, plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije ali v državah članicah EU in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU.

Razpisnik: Mestna občina Ptuj

Rok: Rok za oddajo ponudb je 16.12.2009 do 12. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, Kontaktna oseba: Asja Stropnik, Tel: (02) 748-29-66.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj