Pozor, razpis FTI se kmalu zapre

Pozor, razpis FTI se kmalu zapre

30. 08. 2016

Vir in informacije: Finance, 23. 8. 2016, www.finance.si, Avtor: Marjeta Maurer, Tiko Pro d.o.o.

Fast Track to Innovation Pilot (FTI – Hitra pot do inovacij) se izvaja samo še letos, je namreč poskusni program v okviru Obzorja 2020. Posebnost tega programa, pri katerem je mogoče dobiti do tri milijone evrov, je, da se lahko prijavijo zgolj mednarodni konzorciji. Program je imel za dve leti delovanja na voljo 200 milijonov evrov. S tem instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje od razvoja do uvedbe na trg, povečanje sodelovanja industrije in predvsem MSP pri razvojnih projektih, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacij. Spodbujajo se sodelovanje različnih panog in medsektorski pristopi. Program je zasnovan po načelu »od spodaj navzgor«, torej vsebina in partnerstva niso določeni vnaprej. Mora pa biti tematika projekta v skladu s stebrom Obzorja 2020 Družbeni izzivi (Societal Challenges) ter posebnega cilja Vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah.

Obvezna mednarodna partnerstva

Na razpis se lahko prijavijo zgolj konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh in največ petih neodvisnih partnerjev iz najmanj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav programa Obzorje 2020. Izpolnjevati pa je treba še nekaj pogojev: v okviru proračuna mora biti vsaj 60 odstotkov sredstev namenjenih partnerjem, ki zastopajo industrijo, ali v konzorciju treh ali štirih partnerjev morata biti vsaj dva partnerja iz industrije oziroma vsaj trije industrijski partnerji v konzorciju, sestavljenem iz petih partnerjev. Rešitev, ki je rezultat projekta, mora priti na trg najpozneje 36 mesecev po začetku izvajanja projekta. Bruselj financira zgolj aktivnosti sklepne faze razvoja, denimo izdelavo prototipov, testiranje, preverjanje sistemov v realnem okolju. Produkt, ki bo glavni rezultat projekta, mora biti ob prijavi razvit vsaj do faze TRL6 (demonstracija tehnologije v relevantnem okolju).

Kako boste ocenjevalcu prodali svoj projekt

Ocenjevalci glavni poudarek namenjajo poglavju Učinek (Impact), kjer je treba predstaviti ciljne uporabnike rezultatov projekta (produkt), opisati, katere potrebe produkt zadovoljuje in zakaj je boljši od konkurenčnih. Prav tako je treba pripraviti podroben poslovni in prodajni načrt vsaj za pet let. Prepričljivo je treba pokazati, da obstajata trg in povpraševanje za produkt. Dodatna prednost pri ocenjevanju je, če imajo prijavitelji, ki so že navezali stike z možnimi uporabniki svojih rešitev ter imajo z njimi že podpisana pisma o nameri ali o kakšni drugačni obliki sodelovanja. Realno je treba prikazati koristi, ki jih bodo zaradi uporabe rezultatov projekta imeli uporabniki, kot tudi rast in razvoj vseh projektnih partnerjev (večji prihodki, večji tržni delež, rast dobička, rast zaposlenosti). Skratka, treba je dokazati inovativnost rešitve, njen tržni potencial ter sposobnost konzorcija, da projekt kakovostno izpelje in po končanem projektu rešitev uspešno uvede na trg.

Koliko lahko dobi konzorcij

Projekti so sofinancirani v vrednosti do treh milijonov evrov. Stopnja sofinanciranja je 70 odstotkov upravičenih stroškov za podjetja in sto odstotkov upravičenih stroškov za neprofitne organizacije. Zadnji rok za prijavo pred koncem pilotnega obdobja je 25. oktober 2016. Prihodnje leto bo sledila evalvacija projektov ter njihovih rezultatov in odločitev o morebitnem nadaljevanju programa.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj