Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2016

Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2016

30. 08. 2016

Objavljeno: Občina Rogašovci, 11. 8. 2016, http://obcina-rogasovci.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja in razvoja podjetništva se dodeljujejo z namenom gospodarskega razvoja občine in odpiranja novih delovnih mest.

Sredstva za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti ter razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne investicije in nematerialne investicije.

Upravičeni stroški za materialne investicije so stroški:

  • nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov,
  • projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov za namen pridobitve gradbenega dovoljenja,
  • nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so stroški nakupa patentov, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do finančne pomoči so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije  v Občini Rogašovci. Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občini Rogašovci

Rok: Rok za oddajo vloge je do 28. oktobra 2016, do 12.00 ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 28. 10. 2016.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Rogašovci, Kontaktna oseba: Nataša Hašaj, Tel: (02) 55 88 814, e-pošta: natasa.hasaj@obcina-rogasovci.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani: http://obcina-rogasovci.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj