Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - »Hotel Šola«, Log pod Mangartom

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - »Hotel Šola«, Log pod Mangartom

09. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 4.12.2009, Stran: 3060

Predmet razpisa: V najem se oddaja objekt »Hotel Šola«, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5 k.o. Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2.

Objekt »Hotel Šola« se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine.

Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti.

Izhodiščna najemnina znaša 1.500 eur/mesec. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani s poslovanjem).

Drugi pogoji oddaje v najem:

- Poslovni prostori se oddajo za določen čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša.

- Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem.

- Izhodiščna najemnina se polletno usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov.

- Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec.

- Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih storitev v hotelu Šola.

Razpisnik: Občina Bovec

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8. 1. 2010.

Dodatne informacije: Občina Bovec, Kontaktna oseba: tajnik ali pooblaščenec v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj