Javni poziv podjetjem za vključitev v Akademijo »Vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi«

Javni poziv podjetjem za vključitev v Akademijo »Vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi«

12. 08. 2016

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 10. 8. 2016, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor predvidoma 9 podjetij, za sodelovanje v nacionalnem pilotnem programu 'Vzpostavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi' ter vključitev v 15 mesečni izobraževalni program 'Akademija TPM',  ki bo potekala od septembra 2016 do decembra 2017.

Izbrana podjetja bodo sestavljala vzorčno pilotno skupino, ki bo vključena v individualni izobraževalni program Akademije TPM, katere ključne aktivnosti bodo usmerjene v:

  • individualno in skupinsko delo na področju razvoja in postavitve trajnostnih poslovnih strategij in trajnostnih poslovnih modelov v prakso; 
  • prenos in implementacija trajnostnih strategij v poslovne procese;
  • priprava metodologije in kazalnikov za merjenje družbenih in okoljskih učinkov podjetja.

Zakaj  vstopiti v proces uvajanja trajnostnih poslovnih strategij v podjetja?

Glede na pomanjkanje dostopa do virov in glede na resne okoljske izzive, s katerimi se soočamo, narašča potreba po novih inovativnih poslovnih modelih, ki temeljijo na trajnostnem pristopu. Obstoječi poslovni modeli, ki pri ustvarjanju dodane vrednosti ne upoštevajo potreb okolja in družbe, kmalu ne bodo več zanesljiv in stabilen način poslovanja.

Globalni trendi nakazujejo, da so poslovni modeli podjetij, ki v svojem poslovanju uravnotežijo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov s pozitivnimi učinki na družbo in okolje, poslovni modeli prihodnosti. To so poslovni modeli, ki:

  • imajo transparenten in vključujoč način vodenja in upravljanja;
  • v načrtovanje produktov in storitev vključujejo družbene in okoljske učinke;
  • so odgovorni do potrošnikov.

Vodilna globalna podjetja, uspešna srednja in mala podjetja že vključujejo načrtovanje družbenih in okoljskih učinkov v poslovne procese. Rastoča globalna skupnost mnenjskih voditeljev se danes več ne sprašuje, zakaj je trajnost nujna, temveč kako jo uresničiti.

Ključni cilj uvajanja trajnosti v poslovne procese je načrtovanje takšnih poslovnih modelov, ki bodo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov uravnotežili z doseganjem pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov.

SPIRIT Slovenija bo na podlagi tega javnega poziva izbral predvidoma 9 podjetij, ki  bodo vključena v vzorčno skupino in v program Akademije TPM.

Izbrana podjetja bodo sodelovala v 15 mesečnem programu izobraževanja in implementacije trajsnotnih poslovnih modelov v prakso.

Cilj Akademije TPM je vzpostaviti predvidoma 9 primerov trajnostnih poslovnih modelov v praksi za predvidoma 9 izbranih podjetij na tem javnem pozivu.

Vzorčno skupino bodo  sestavljala podjetja s sedežem v Sloveniji iz različnih dejavnosti, različnih velikosti in starosti.

Prijavitelji morajo ob prijavi izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

  1. Prijavitelj se kot pravna oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran kot *gospodarska družba, samostojni podjetnik ali **zadruga z omejeno odgovornostjo*
  2. Prijavitelj je samostojna pravna oseba ustanovljena vsaj do 31.12. 2010;
  3. Prijavitelj, ki ima  vsaj 20 redno zaposlenih (t.j. povprečno število zaposlenih v zadnjih 5 letih je 20  ali izkazana rast števila zaposlenih v zadnjih 5 letih, vendar je minimum, ki se upošteva vsaj 10 zaposlenih, na dan oddaje vloge);
  4. Prijavitelj opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji.

Več o javnem razpisu

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Vloga mora prispeti najkasneje do 5. 9. 2016 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja vezana na vsebino javnega poziva sprejemamo v pisni obliki na e-naslov: AkademijaTPM@spiritslovenia.si, najkasneje do 30. 8. 2016. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika, najkasneje do 1. 9. 2016.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj