Izplačilo subvencije za samozaposlovanje in akontacija dohodnine

Izplačilo subvencije za samozaposlovanje in akontacija dohodnine

24. 08. 2010

Objavljeno: Data d.o.o., 23.8.2010, www.data.si

V zadnjih mesecih se veliko govori o Zavodu za zaposlovanje RS, ki prejemnikom subvencij za samozaposlovanje ob izplačilu ni odtegnil akontacije dohodnine.

Pravni vidik izplačila subvencije samostojnim podjetnikom.

Normiranci

V kolikor podjetnik ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, je dolžan izplačevalec dohodka (v tem primeru ZRSZ), obračunati in odtegniti akontacijo dohodnine.

Primer:

Subvencija

4.500EUR

Davčna osnova

3.375 EUR

Akontacija dohodnine (od bruto zneska subvencije)

845,75 EUR

Izplačilo na TRR podjetnika

3.656,25 EUR

Od izplačane subvencije se najprej odšteje 25 odstotkov normiranih odhodkov. Od tako ugotovljene davčne osnove se obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 odstotkov.

Enostavno knjigovodstvo

Podjetnik, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, mora sam izračunati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer v davčnem obračunu, ki ga je dolžan predložiti davčnemu organu najpozneje do 31.marca tekočega leta za preteklo leto. V tem primeru izplačevalec subvencije (ZRSZ) ob izplačilu ne obračuna in odtegne akontacije dohodnine, zato je subvencija izplačana v celoti (4.500 EUR).

Ne glede na vrsto vodenja poslovnih knjig, se akontacija dohodnine, obračunana med letom, upošteva pri odmeri dohodnine. Obračunana akontacija se namreč odšteje od zneska dohodnine. V kolikor dohodnina presega višino akontacije, bo zavezanec moral dohodnino doplačati, v nasprotnem primeru bo DURS preplačano akontacijo vrnil.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj