Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ptuj

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ptuj

24. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 20.8.2010, Stran: 2225

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

– poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, Ormoška cesta 19, Ptuj, v izmeri 100,80 m2, identifikacijska številka 9.E, parc. št. 1519/2, št. zk. podvložka 3117/10, k.o. Ptuj. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izhodiščna vrednost: 48.600,00 EUR.

Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek na promet nepremičnin, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prenosa, ter morebitne druge stroške.

Razpisnik: Mestna občina Ptuj

Rok: Rok za oddajo ponudb je 3.9.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 26, Kontaktna oseba: Asja Stropnik, Tel: (02) 748-29-66.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010067.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj