Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017

02. 08. 2016

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 21. 7. 2016, http://www.ess.gov.si/

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi«.

Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu ter spadajo v ciljno skupino javnega povabila.

Program »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Program prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti mesečno najmanj 30 ur mentorstva.

Nosilec projekta mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Zavezanec za plačilo prispevkov je nosilec projekta.

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu lahko traja 2 ali 3 mesece.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za izvajanje programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017, je namenjenih okvirno 4.395.141,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2017 do 13. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce/Aktualni razpisi in povabila).

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.
  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali elektronskem naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si.
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na Območnih službah Zavoda.

Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8. ure do 12. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, ter še od 13. do 15. ure ob ponedeljkih in torkih in od 13. do 17. ure ob sredah).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj