Spremembe dveh javnih razpisov Razvojnega centra Novo mesto

Spremembe dveh javnih razpisov Razvojnega centra Novo mesto

26. 07. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 51, Datum: 22. 7. 2016, Stran: 1728

Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja spremembe Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/15, dne 18. 9. 2015 in Spremembo javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija, objavljene v Uradnem listu RS, št. 28/16, dne 15. 4. 2016.

V točki 6. »Stroški povezani s kreditom in garancijo« se briše drugi odstavek.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj