Sanacija in obnova gozdov se z javnimi deli nadaljuje tudi v letih 2016 in 2017

Sanacija in obnova gozdov se z javnimi deli nadaljuje tudi v letih 2016 in 2017

19. 07. 2016

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 17. 6. 2016, http://www.mddsz.gov.si/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje pripravilo javno povabilo za izbor programov javnih del, ki bodo namenjeni izvajanju pomoči pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu, ki je prizadel RS v letu 2014.

Ponudbe na javno povabilo bodo lahko oddali le neprofitni delodajalci od 23. 6. 2016 dalje.

Javno povabilo bo odprto do 1. 8. 2016 oziroma do zaprtja javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev.
Za izvedbo javnega povabila ministrstvo namenja sredstva v skupni okvirni višini  1.572.000,00 EUR, od tega:

  • v letu 2016 v okvirni višini 600.000,00 evrov in
  • v letu 2017 v okvirni višini 972.000,00 evrov.

V programe javnih del, ki bodo izbrani na tem javnem povabilu, bo vključenih 100 brezposelnih oseb, prijavljenih v evidenci zavoda.

Brezposelnim osebam, ki bodo vključene v te programe javnih del, ne bo dovoljeno opravljati sečnje in drugih nevarnih del, pri katerih bi bilo ogroženo njihovo zdravje ali življenje, vključene brezposelne osebe pa bodo lahko izvajale zlasti naslednja dela:

- pomoč pri izvedbi del za sanacijo gozdov poškodovanih v žledolomu, med njimi zlasti:

  • pomoč pri izbiri drevja za sanitarni posek,
  • pomoč pri varstvenih delih,
  • pomoč pri meritvah gozdnih sestojev prizadetih po žledolomu,
  • pomoč pri organizaciji, koordinaciji del;

- pomoč pri izvedbi del za obnovo gozdov, poškodovanih v žledolomu, med njimi zlasti pomoč pri pripravi tal za sadnjo, sadnja sadik in zaščita sadik (dreves).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj