Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije - demonstracijski projekti

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije - demonstracijski projekti

19. 07. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 15. 7. 2016, Stran: 1699

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. S tem javnim razpisom bodo podprte operacije oziroma predstavitveni projekti, s katerimi poskusno uvajamo koncept učnih izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo.

Predstavitveni projekti bodo namenjeni pospeševanju uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev učnih izdelovalnih laboratorijev, širjenju rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost. Prav tako bodo namenjeni namestitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo ter usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za izbor operacij je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev kot predstavitvenih projektov, ki bodo prispevali k energetsko učinkovitim rešitvam in rešitvam učinkovite rabe virov v MSP, ki so posledica izvajanja inovativnega načina usposabljanja in prenosa znanja s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja ter omogočanje podjetjem in skupnosti dostop do teh znanj, prostorov in orodij, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina delovanja za notranjo rast učnih izdelovalnih laboratorijev in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih laboratorijev.

Predmet javnega razpisa je torej sofinanciranje:

  • nakupa tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov,
  • izvajanja usposabljanj za uporabo opreme ter izvajanje mentorstva in svetovanj na inovativen način, z namenom krepitve veščin, znanj in kompetenc na področju tehnične in digitalne izdelave izdelkov in izvajanja storitev, ki imajo lahko pozitiven vpliv na energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti,
  • inkubiranje podjetniških aktivnosti,
  • prenosa znanj na podjetja in skupnost z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva.

Dejavnost vzpostavitve učnih izdelovalnih laboratorijev se bo v funkciji podpornega okolja izvajala v javnih zavodih, ki so ustanovljeni kot šolski centri. V skladu z namenom predstavitvenih projektov lahko vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija traja največ do dveh let. Po tem obdobju mora učni izdelovalni laboratorij zagotoviti trajnost operacije. Trajnost operacije mora biti razvidna iz investicijske dokumentacije.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, ki so ustanovljeni kot šolski centri.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.855.350,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za predložitev vlog je 15. 8. 2016.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (01) 400-33-47 in na e-pošti: nena.dokuzov@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/.

Več: Več o javnih razpisih najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj