Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016

30. 06. 2016

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 30. 6. 2016, http://www.spiritslovenia.si/

Predmet javnega poziva: Predmet Javnega poziva k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016 (v nadaljevanju: javni poziv) je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi SPIRIT v skladu s Pravilnikom.

Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z  ZPOP-1. V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki poleg minimalnih pogojev izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco bodo predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Evidenca je dostopna na naslovu: www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja.

Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa: Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku, in sicer:

  • za evidenco B v 6. členu Pravilnika,
  • za evidenco A v 5. členu Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi v 6., 7., 8. in 9. členu Pravilnika.

Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Obrazcev 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco. Za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno vlogo predložiti enkrat na dve leti.

V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in vpiše v evidenco B. SPIRIT o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.

V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. SPIRIT s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco je 16. 9. 2016 do 13. ure.

Dodatne informacije: Ta javni poziv z obrazci je dosegljiv na spletni strani SPIRIT. Za vse dodatne informacije lahko zaprosite najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: sio-evidenca@spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT v roku 3 delovnih dni.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj