Kje in kako priti do denarja za mala in srednja podjetja

Kje in kako priti do denarja za mala in srednja podjetja

30. 06. 2016

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Finance, 20. 6. 2016, www.finance.si, Avtor: Špela Mikuš

Letos je pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS) za mala in srednja podjetja skupaj na voljo 137 milijonov evrov, SID banka pa je dodala še dva nova sklada dolgoročnih posojil.

Denar in posojila torej so, kako pa do njih? Da boste uspešni, se lahko naučite na napakah drugih. Veliko boste dosegli že s tem, da boste podrobno prebrali pogoje za posamezen razpis. Zato vas na SPS opozarjajo, da razpisne pogoje preberite čim bolj natančno in šele nato ocenite, ali ste primeren kandidat za razpis. Napake, ki jih podjetja najpogosteje delajo, ko se prijavljajo na razpis pri njih, so:

 • prijavljajo tudi neupravičene stroške (denimo stroške dela, med upravičenimi stroški pa stroškov dela ni),
 • prijavijo že začete naložbe,
 • med viri financiranja navajajo lastne vire brez ustreznih dokazov, zgolj lastni viri, vezani v osnovnih sredstvih, niso likvidni vir financiranja investicije ...

Kje vam pomaga SID banka?

Letos je SID banka uvedla dva nova sklada dolgoročnih posojil, ki so prednostno namenjena perspektivnimi podjetjem, ki zaradi prenizke kapitaliziranosti težko dostopajo do financiranja pri poslovnih bankah. Dodatno pa pripravljajo še dva produkta z uporabo sredstev iz Junckerjevega načrta. Prvi predvideni produkt je sklad podrejenega financiranja MSP, drugi produkt pa bo namenjen ponudbi financiranja pri obnovi stavb javnega sektorja.

Posojila MSP 1-7 (podrobneje so opisana v nadaljevanju) so namenjena različnim stvarem, vseeno pa imajo nekaj skupnih zahtev. Tako med drugim:

 • mora podjetje poslovati že najmanj dve leti,
 • ne sme biti v postopku insolventnosti,
 • ima vsaj dva zaposlena,
 • nima neporavnanih obveznosti iz obveznih dajatev.

Programa MSP 1 - tekoče poslovanje mikro in MSP 2 - tekoče poslovanje

Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgovsko blago, plače ... Izdatki lahko nastanejo največ tri mesece pred sklenitvijo posojilne pogodbe in največ šest mesecev po sklenitvi pogodbe. Ročnost posojila je od dve do tri leta, znesek pa je lahko od 30 tisoč do milijon evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Program MSP 3 - naložbe in zaposlovanje

Namen programa je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednjih podjetij, ki nameravajo širiti proizvodne zmogljivosti, povečevati raznovrstnost proizvodnje ali bistveno spreminjati svoj celotni proizvodni proces. Posojila imajo status državne pomoči, ročnost je lahko od dve do devet let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, znesek posojila lahko sega od 30 tisoč evrov do pet milijonov evrov.

Program MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije

Namen programa je spodbujanje podjetij, ki nameravajo razviti in uvesti na trg nov oziroma izboljšan produkt ali proces. Posojilo se sme uporabiti za financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov, za procesne in organizacijske inovacije. Ima status državne pomoči, ročnost posojila je lahko od dveh do devetih let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, posojilo je lahko od 30 tisoč do 10 milijonov evrov.

Program MSP 6 - naložbe s kapitalsko utrditvijo

Gre za letošnjo novost. Program zagotavlja financiranje naložb tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za naložbe in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje naložb (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva). Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), znesek pa od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Program MSP 7 - tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo

Še ena letošnja novost. Ta program zagotavlja financiranje obratnih sredstev tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za krepitev poslovanja in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgovsko blago, plače ... Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), pridobljeni znesek od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Kaj ponuja SPS?

Trenutno so pri podjetniškem skladu odprti štirje razpisi:

 • Razpis P1 plus - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, je odprt do 15. oktobra. Skupaj je na voljo 109,5 milijona evrov, podjetja lahko dobite do 1,25 milijona evrov posojila s subvencijo obrestne mere. Razpis je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih posojil, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
 • Razpis SK75 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, je namenjen podjetjem, mlajšim od pet let in starejšim od pol leta, odprt bo do 7. oktobra, na voljo je 1,5 milijona evrov, podjetje lahko dobi do 75 tisoč evrov konvertibilnega posojila. Namen razpisa je razvoj začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja s potencialom hitre rasti z visoko dodano vrednostjo. Posojilo lahko pridobite, če ste s testiranjem na trgu že potrdili obstoj problema s prototipom.
 • Razpis SK 200 - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij, je namenjen podjetjem, mlajšim od pet let, odprt bo do 7. oktobra, na voljo je milijon evrov, neposreden lastniški vložek sklada je 200 tisoč evrov. Morate pa že imeti razvit produkt oziroma storitev ter kupce.
 • Razpis P7 sop - mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja in za podjetja s socialno vsebino, je namenjen podjetjem s statusom socialnega podjetništva in tistim, katerih dejavnost se nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev. Odprt je do 10. septembra, skupaj so na voljo štirje milijoni evrov, posamezno podjetje lahko dobi do 25 tisoč evrov posojila.

Kaj še pride?

V podjetniškem skladu za letos napovedujejo še spodbude za zagon podjetij na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, spodbude za ustanovitev podjetij, ki bodo okrepile področje predelave in rabe lesa ter mikroposojila za posebne ciljne skupine (regije).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj