Koledar poročanja za mesec julij 2016

Koledar poročanja za mesec julij 2016

30. 06. 2016

Objavljeno: www.racunovodja.com, 27. 6. 2016, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu juliju 2016 ne smete zamuditi!

Do 11. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2016 in trimesečno obdobje april-junij 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2016 in trimesečno obdobje april-junij 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2016; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2016 do junija 2016

Do 15. 7.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2016
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za junij 2016
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za junij 2016
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za junij 2016
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu juniju 2016
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od aprila do junija 2016
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od aprila do junija 2016

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2016
 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za junij 2016

Do 20. 7.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2016
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2016
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2016
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2016
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2016
 • Obrazec DDV-O za junij 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2016 (op. plačilo DDV je 29. 7.)

Do 21. 7.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 14. 7.)

Do 29. 7.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2016 in za obdobje april do junij 2016
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za junij 2016
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2016 izplačani samostojno

Do 31. 7.

 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2016 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2016
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2016

Do 1. 8.

  • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2015 za informativne izračune z dne 31.5. 2016, če ugovor ni bil vložen
  • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
  • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2016
  • Obračun davka na finančne storitve za junij 2016
  • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2016 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2015 razen posameznih skupin zavezancev
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj