Vloga in pomen marketinga v malih in srednjih podjetjih + anketni vprašalnik o marketinški usmerjenosti slovenskih MSP-jev

Vloga in pomen marketinga v malih in srednjih podjetjih + anketni vprašalnik o marketinški usmerjenosti slovenskih MSP-jev

28. 06. 2016

Vir in informacije: Marketinška usmerjenost slovenskih malih in srednje velikih podjetij - magistrska naloga, Avtor: Edina Zejnić

Marketinška usmerjenost podjetij je usmerjenost podjetij k zagotavljanju izdelkov in storitev, ki so izdelani na podlagi želje potrošnikov. Podjetja pri svojem delovanju dosegajo cilje z zadovoljevanjem potreb potrošnikov. Uspešnost podjetja se kaže v sposobnosti zaznavanja potreb in želja ciljnih potrošnikov in kako je pri tem uspešnejše ter učinkovitejše od svoje konkurence. Ključni namen marketinške usmerjenosti podjetij je celotna dejavnost podjetja, ki je usmerjena na zadovoljstvo potrošnikov.

Najpomembnejše tri karakteristike marketinške usmeritve so (Murphy in Enis 1985 v Jančič 1990, 27-28):

  • usmerjenost k potrošniku: organizacija mora najprej natančno spoznati potrebe, želje in načine obnašanja svojih potrošnikov,
  • koordiniran pristop: uskladiti je potrebno elemente marketinškega spleta (izdelek, cena, prodajne poti, promocija) in povezovati posamezne poslovne funkcije v podjetju,
  • uspeh organizacije: profit, zapolnitev kapacitet, visok tržni delež, preživetje v težkih časih – uspeh marketinga doživlja celotna organizacija.

Manjša podjetja se stalno soočajo z omejenimi sredstvi. Kultura in filozofija, ki je marketinško usmerjena je lahko pomemben vir za MSP (Spillan in Parnell 2006, 239-240). Marketinško usmerjeno podjetje je tisto, ki uspešno uporablja koncept marketinga (Blankson in Stokes 2002, 50). MSP so znana po svoji miselnosti preživetja. Marketinška usmerjenost je strateška usmerjenost, ki jo določa skupek vedenj in aktivnosti, povezanih z močnim poudarkom MSP na kupcih, usklajenim marketingom v organizaciji in dobičkonosnostjo. MSP z marketinško usmerjenostjo se pogosto osredotočajo na zadovoljevanje novih potreb kupcev preko bolj inkrementalnih sprememb in izboljšav izdelkov z namenom ustvarjanja vrhunske vrednosti in gradnje dolgoročnih odnosov s kupci (Maatoofi in Tajeddini 2011 ter Narver in Slater 1990 v Pérez-Luño idr. 2016, 263, 265).

Številni raziskovalci so raziskovali povezavo med marketinško usmerjenostjo in uspešnostjo. Čeprav so mnoge študije podprle povezavo med marketinško usmerjenostjo in donosnostjo, je povezava med marketinško usmerjenostjo in inovativnostjo bolj kompleksna (Erdil idr. 2004, 2). Za marketinško usmerjenost je bilo ugotovljeno, da je dober pokazatelj uspešnosti podjetja (Liao idr. 2011 v Ong idr. 2015, 65). Nanjo vpliva na mnoge načine, bodisi z zagotavljanjem na kupca usmerjenega poudarka ali s preoblikovanjem kulture organizacije z namenom razvoja vrhunske vrednosti za kupce (Liao idr. 2011, 303).

Vabljeni k izpolnjevanju ankete o marketinški usmerjenosti slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Anketo najdete na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/99904. Predviden čas reševanja ankete je 5 min.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj