Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016

28. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 24. 6. 2016, Stran: 1575

Predmet razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2016 Evropske komisije (Razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional

Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2016 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.

Ministrstvo bo sofinanciralo naslednje projekte:

1. Podprogram za okoljske ukrepe

1.1. Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost – integrirani in tradicionalni projekti

1.1.1. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES

1.1.1.1. dejavnosti, ki so namenjene prednostnim habitatom ali vrstam v okviru izvajanja Direktive 92/43/EGS oziroma vrstam ptic, ki jih kot prednostne za financiranje šteje odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku, ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 2009/147/ES

1.1.1.2. dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju velikih zveri

1.1.2. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES, ki niso zajete v točki 1.1.1.1. in 1.1.1.2.

1.1.3. Tematske prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: dejavnosti za izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020

1.2. Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije

2. Podprogram za podnebne ukrepe

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 8. 8. 2016 do 12. ure.

Dodatne informacije:

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

Podprogram za okoljske ukrepe:

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, Tel: 478-74-54 (ali 478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini@gov.si
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: 478-74-83 (ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije:
  • Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej,
  • Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.

Podprogram za podnebne ukrepe:

  • mag. Nives Nared, Tel: 478-73-39 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj