Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2016

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2016

21. 06. 2016

Objavljeno: Občina Pivka, 27. 5. 2016, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2016.

Nameni pomoči po tem razpisu so:

  1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij,
  2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
  3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti,
  4. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
  5. Spodbujanje priprav projektov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev po posameznih namenih:

  • A. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij: 25.000,00 EUR.
  • B. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja: 15.000,00 EUR.
  • C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti: 10.000,00 EUR.
  • D. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture: 10.000,00 EUR.
  • E. Spodbujanje priprav projektov: 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Rok za oddajo vloge je 17. 7. 2016 (velja poštni žig 17. 7. 2016).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: http://www.pivka.si/, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj