Pogosto zastavljena vprašanja glede ustanovitve podjetja

Pogosto zastavljena vprašanja glede ustanovitve podjetja

07. 06. 2016

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 1. 10. 2015, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Borut Borštnik

Spodaj so objavljena pogosto zastavljena vprašanja, ki se porajajo mladim podjetnikom ob prvih korakih vstopa v podjetništvo.

Odgovore pa si lahko v celoti ogledate tukaj.

1. Kako pridobiti subvencijo za samozaposlitev in kdo jo lahko pridobi?

2. Kako je z uveljavljanjem otroka kot vzdrževanega družinskega člana v primeru, da odpre s. p.?

3. Nameravam odpreti s. p. za poslovanje s spletno trgovino. Izdelke nameravam uvažati iz EU ter jih prodajati pri nas. Ali je potrebno, da sem DDV zavezanec že od začetka poslovanja?

4. Nameravam odpreti s. p. Lahko tak subjekt posluje mednarodno?

5. Naj odprem s. p. ob koncu leta ali naj raje počakam na novo leto?

6. Kje lahko pridobim subvencijo za samozaposlitev?

7. Zakaj napisati poslovni načrt?

8. Koliko stane s. p., če sem že redno zaposlen?

9. Kje lahko registriram dodatno dejavnost za d. o. o. in koliko to stane?

10. Naj odprem s. p. ali d. o. o.?

11. Kakšne vrste s. p. lahko odprem in koliko me to stane?

12. Za katere dejavnosti potrebujem obrtno dovoljenje?

13. Kje lahko ustanovim enoosebni d. o. o.?

14. Kaj potrebujem za ustanovitev s. p.?

15. Kako se knjiži in obdavči subvencija za samozaposlitev?

16. Kako ravnati v primeru nakupa fotografij za oglaševalske namene podjetja iz Kanade.

17. Podjetje, ki upravlja s spletnim portalom.

18. Uvoz blagovne znamke v Slovenijo.

19. Trgovinske klavzule INCOTERMS in nekaj pojasnil za vse, ki se želite ukvarjati z uvozom/izvozom.

20. Kako se deli dobiček v d. n. o.?

21. Fizična oseba je za lastne potrebe kupila pisarniški material (računalnik, miza, stol, idr.), sedaj pa bi ob registraciji zavoda ta material rada prenesla v last zavoda. Je to mogoče?

22. Pod kakšnimi pogoji lahko odprem s. p. v stanovanjskem bloku?

23. Ali lahko odprem večosebni d. o. o. na VEM točki ali je potreben obisk notarja?

24. Z eno od slovenskih bolnišnic imam sklenjeno podjemno pogodbo. Na konzilije se vozim večkrat mesečno s svojim avtomobilom. Težava je v tem, da mi pri prevoznih stroških in pripadajoči dnevnici obračunajo oziroma odvedejo davek. Ali ravnajo prav?

25. Zasebnik zobozdravnik se bo preoblikoval v d. o. o. Zanima nas, koliko regresa je potrebno izplačati njegovi zaposleni, ki je trenutno na porodniškem dopustu do konca leta 2010?

26. Ali je dovolj, če za prevoz na delo samostojnega podjetnika v Excelu, pripravim tabelo za mesečni obračun prevoza na delo in z njega, s ceno na km 0,18 EUR, ker je vsak dan enaka pot in enako število km?

27. Kateri so stroški in koliko znašajo za s. p.?

28. Smo slovensko podjetje z ID številko in prevoznik, katerega naročnik je italijansko podjetje z ID številko (tudi prevoznik ima ID številko), nam zaračuna prevoz iz Italije v Slovenijo z 20-% DDV. Mi ta prevoz prefakturiramo Italijanu. Katero klavzulo moramo napisati na račun? Ali je prav prvi odstavek 25. člena ZDDV-1?

29. Po kolikšnem času od dneva oddaje vloge za samozaposlitev zavod za zaposlovanje povabi na podpis pogodbe?

30. Na kaj so tržni inšpektorji najbolj pozorni pri preverjanju nepravilnosti na področju prodaje prek interneta ter katere so tiste najbolj pogoste kršitve, ki se pojavljajo pri tovrstni trgovini?

31. Delavec ima v zaposlitveni pogodbi določeni dve mesti opravljanja dela, ki sta krajevno drugo od drugega oddaljeni toliko, da mora delavec, kadar v istem delovnem dnevu deli opravlja na obeh lokacijah, uporabiti ali javno prevozno sredstvo ali osebno vozilo. Kako se davčno obravnava povračilo stroškov prevoza med obema delovnima mestoma? Ali se prevoz šteje kot prevoz na delo ali kot službeno potovanje?

32. Lastnika spletne trgovine zanima, nad čim tržni inšpektor izvaja najbolj poglobljen nadzor (kadar gre za preverjanje nepravilnosti na področju prodaje prek interneta) ter katere so tiste najbolj pogoste kršitve, ki se pojavljajo pri tovrstni trgovini.

33. Kdaj delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta?

34. Kaj se zgodi z delavčevo pravico do letnega dopusta, če je delavec med koledarskim letom zamenjal zaposlitev?

35. Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice?

36. V katerih primerih so tujci dolžni imenovati davčnega zastopnika v Sloveniji?

37. Kaj je prokura in kaj skupna prokura?

38. Ali so kakšne spremembe na področju obveznega zavarovanja družbenikov v primeru brezposelnosti?

39. Kaj storiti, da se skupno podjetje pri razvezi zakoncev razdeli čim bolj pravično in čim hitreje?

40. Kaj storiti, če bi radi odprli poslovni tekoči račun, kljub temu, da imate osebni TRR blokiran zaradi izvršb?

41. Delodajalec ima pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi pravico preizkusiti znanje oz. sposobnosti kandidata. Kakšne so v tem primeru pravice in obveznosti delodajalca v postopku zaposlovanja?

42. Kako zavarovati osebne podatke delavcev? Vprašanje se nanaša na obdelavo osebnih podatkov delavcev.

43. Delavka je bila na porodniškem dopustu od 18. 3. 2010 do 17. 3. 2011. Pred nastopom je bila na bolniškem dopustu od 23. 2. 2010, izkoristila je ustrezni del letnega dopusta (4 od vseh 25 dni). Koliko dopusta ji v resnici pripada za lansko in koliko za letošnje leto?

44. Koliko znaša osnovni kapital za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in koliko znaša pri registraciji samostojnega podjetnika (s. p.)?

45. Prijava premoženja - kaj mora davčni zavezanec prijaviti? Ali mora prijaviti tudi premoženje zakonca in otrok? Kakšna je kazen, če davčni zavezanec ne predloži prijave?

46. Koliko znaša višina povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne štejejo v davčno osnovo?

47. Kaj je socialno podjetje?

48. Kdo izplača delavcu regres, če le-ta med letom zamenja delodajalca? Ali ima delavec zaposlen za krajši delovni čas, pravico do regresa? Kako delodajalec določi vsoto za regres?

49. Ali moram kot brezposelna oseba javiti zavodu za zaposlovanje, če dobim kakšno delo? Ali moram javiti tudi svoj zaslužek? Do katerega zneska zaslužka obdržim denarno nadomestilo?

50. Kako odprem poslovni račun?

51. Ali je namestitev gasilnih aparatov in omaric za prvo pomoč obvezna tudi v manjšem podjetju, ki se ne ukvarja s proizvodnjo?

52. Koliko se mora izdelek ali storitev razlikovati od patentiranega, da s tem ne krši patentne pravice?

53. Kakšna je razlika med subsidiarnim porokom in solidarnim porokom?

54. Ali je sploh potrebno registrirati blagovno znamko izdelka, če se imenuje enako kakor podjetje, ki ta izdelek trži?

55. Ali lahko odprem s. p., če imamo v družini že odprto obrt, in, ker bi bil poslovni subjekt na istem naslovu, ali gre v tem primeru samo za prevzem?

56. Na kaj mora biti podjetnik (gradbinec) pozoren pri gradnji objekta in na kaj mora biti pozoren naročnik?

57. Kakšne so prednosti in slabosti d. o. o.?

58. Ali lahko fizična oseba plača samostojnemu podjetniku ali d.o.o. račun v gotovini poljubne vsote?

59. V kolikor direktor nima urejenega statusa npr. delovnega razmerja, ali se mora obvezno zavarovati preko d.o.o., katerega lastnik je?

60. Kako naj podjetnik po novem načinu plačuje prispevke za popoldanski s.p.?

61. Kako lahko podjetnik pride do kredita v času recesije?

62. Kako izstaviti račun sebi?

62. Ali lahko novi lastnik poslovnih prostorov najemnikom pred iztekom stare pogodbe (stara pogodba namreč velja še 1 leto) vsili podpis nove pogodbe?

63. Katera oblika pogodbe je za občasno pomoč upokojenca v podjetju najbolj primerna? Koliko lahko upokojenec zasluži, da še obdrži pokojnino?

64. Kako naj podjetnik zabavo uvrsti med stroške podjetja? Kaj spada pod stroške zabave, kako lahko vknjiži zabavo in kaj zabava pomeni iz davčnega vidika?

65. Preko katere pogodbe lahko dela oseba, ki je prijavljena na zavodu za zaposlovanje in koliko lahko zasluži, da ji ne vzamejo oziroma znižajo nadomestila za brezposelnost?

66. Ali lahko mladoletna oseba odpre s.p.?

67. Ali lahko družbenik enoosebne d.o.o., ki ni zaposlen drugje, sam s seboj podpiše pogodbo o zaposlitvi?

68. Kateri so možni načini plačila za spletno trgovino v Sloveniji?

69. Kaj storiti v primeru spremembe imena ali priimka osebe, ki ima ustanovljen s.p.? Kako sprememba imena vpliva na s.p.? Kje se lahko te podatke spremeni? In koliko stane postopek spremembe?

70. Vprašanje se nanaša na lastnika enoosebne družbe, ki ima s podjetjem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot prodajni referent in ne kot poslovodna oseba. Ali lahko ostane zavarovan na osnovi pogodbe o zaposlitvi, ali pa bi ga morala družba odjaviti in bi se lastnik pod zavarovalno osnovo 040 prijavil sam?

71. Katere so najpomembnejše prednosti trženjske raziskave? Ali lahko trženjsko raziskavo opravimo kar v podjetju, ali je priporočljivo najeti podjetje, ki se s tem ukvarja?

72. Ali je možno registrirati "popoldanski" s.p., glede na to, da sem od 1.1.2012 invalidsko upokojena za 4 ure, ostane pa mi še 4 urni redni delovnik. Dejavnost, s katero se ukvarjam, ni podobna tisti v službi.

73. Ali lahko novi lastnik poslovnih prostorov najemnikom pred iztekom stare pogodbe (stara pogodba namreč velja še 1 leto) vsili podpis nove pogodbe?

74. Kakšna je razlika med spletnim naslovom http://evem.gov.si in http://evem.sigov.si?

75. Ali lahko državljan opravi registracijo s.p.-ja, če še nima izpolnjenih vseh pogojev za opravljanje dejavnosti?

76. S katerimi digitalnimi potrdili je možen vstop v portal e-VEM?

77. Ali je možna elektronska vročitev Sklepa o vpisu v PRS?

78. Kje lahko državljan ali referent e-VEM dobi informacije o pogojih za obratovanje za določeno dejavnost?

79. Kdaj mora s.p. prijaviti davčne podatke?

80. Podjetnik želi oddati vse podatke (za registracijo, davčne podatke, podatke za zdravstveno zavarovanje itd.). Ali mora e-VEM referent sprejeti vse podatke in jih vpisati v sistem e-VEM?

81. Kaj vse je potrebno predložiti za registracijo s.p.?

82. Kje je možno preveriti ali firma pod izbranim imenom že obstaja?

83. Kako mora biti sestavljena firma?

84. Ali lahko podam podatek o želenem naslovu vročitve, ki ni naslov samostojnega podjetnika ali sedež podjetja?

85. Ali samostojni podjetnik lahko nadaljuje prijavo na drugi točki VEM, če je na prvi ne zaključi zaradi pomanjkljivih podatkov?

86. Ali samostojni podjetnik v postopku registracije s.p. pridobi novo davčno številko?

87. Na kakšen način poteka vpis tujca kot samostojnega podjetnika oziroma zastopnika v Poslovni register Slovenije?

88. Kakšna je višina upravne takse za registracijo samostojnega podjetnika?

89. Ali lahko samostojni podjetnik imenuje več prokuristov (zakonitih zastopnikov)?

90. Kakšne pogoje glede izobrazbe mora imeti oseba, ki želi registrirati s.p.?

91. Ali mora samostojni podjetnik k prijavi predložiti tudi notarsko overjene podpise?

92. Na kakšen način je mogoče pridobiti izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije?

93. Kako se lahko samostojni podjetnik preoblikuje v gospodarsko družbo?

94. Na kakšen način je mogoče izbrisati s.p. iz Poslovnega registra Slovenije?

95. Kdaj se v postopku vpisa v PRS pri izbiri načina vročanja izbere možnost "vročanje po uradni osebi AJPES"?

96. Kako ravnati v primeru smrti podjetnika?

97. Ali je za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika potrebno odpreti poseben račun ali se lahko uporablja osebni račun podjetnika?

98. Kakšni so postopki in potrebni dokumenti ob registraciji podjetnika ali družbe ob pričetku poslovanja za potrebe DURS?

99. Kakšni so roki za plačilo davčnih obveznosti? Ali je obračun akontacije med letom možno spremeniti?

100. Kaj mora podjetnik še urediti pri DURS po izbrisu s.p.?

101. Ali se z vidika plačevanja davkov bolj splača registrirati kot s.p. ali kot zasebni zdravstveni delavec, zasebni zobozdravnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji itd. na podlagi odločbe pristojnega organa?

102. Ali podjetnik lahko določi davčno osnovo 0 EUR in višino predhodne akontacije 0 EUR?

103. Ali je mogoče biti zaposlen pri delodajalcu in obenem direktor podjetja ter prejemati dve plači hkrati? Se v tem primeru v svojem d.o.o. lahko dela tudi 120 ur ali več na mesec?

104. Ali lahko podjetnik posameznik ali gospodarska družba opravlja gospodarsko dejavnost v zasebnem stanovanju?

105. Kako je z uvažanjem iz Alibabe (iz Kitajske)?

106. Kako je z obdavčitvijo in povrnitvijo stroškov za prokurista, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o poslovodenju?

107. Kako je z razmejitvijo subvencije?

108. Kako se opravi doregistracijo dejavnosti v podjetju?

109. Kako je z enkratnim poslom ali enkratnim opravljanjem dejavnosti?

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj