Javni razpis za izbor operacij »Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi«

Javni razpis za izbor operacij »Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi«

09. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 4.12.2009, Stran: 3013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je priprava strokovnih podlag ter diseminacija konceptov, strategij, ki prispevajo k demokratizaciji pedagoških praks v multikulturnem okolju.

Področji izobraževanja in raziskovanja bosta v družbi prihodnosti odločilno vplivali na razvoj posameznika in družbe. Izobraževalni sistem mora uveljaviti pedagoška načela in organizacijske oblike dela, ki bodo omogočili demokratiziranje šolske prakse (npr. z razvijanjem etike udeleženosti, krepitvijo moči udeležencev pedagoškega procesa).

Razpis vključuje naslednja vsebinska sklopa:

I. vsebinski sklop: Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo

Aktivnosti:

- oblikovanje mreže sodelujočih partnerjev iz raziskovalne in izobraževalne sfere,

- posveti z različnimi ciljnimi skupinami,

- sprotno usklajevanje dela na terenu in definiranje morebitnih dodatnih dejavnosti.

Rezultati:

- analiza stanja (vzgoja za aktivno državljanstvo; medkulturni odnosi) (1),

- strokovne podlage (analize, koncepti, modeli, strategije) za oblikovanje politike na področju VIZ (4),

- strokovna srečanja (5),

- gradiva za pedagoške delavce, udeležence pedagoškega procesa in javne uslužbence (4).

II. Posameznik-državljan: Koncepti in modeli državljanske vzgoje za sodoben, globaliziran,multikulturen svet: posameznik in njegova vloga na osi lokalno-nacionalnoglobalno

Aktivnosti:

- oblikovanje mreže sodelujočih partnerjev iz raziskovalne in izobraževalne sfere,

- posveti z različnimi ciljnimi skupinami,

- izvedba mednarodnih primerjalnih študij iz razpisanega področja,

- analiza evropskih modelov vseživljenskega učenja za državljansko vzgojo.

Rezultati:

- analiza stanja (modeli državljanske vzgoje v Sloveniji in tujini) (1),

- strokovne podlage (analize, koncepti, modeli, strategije) za oblikovanje politike na področju VIZ ter vseživljenskega učenja (4),

- strokovna srečanja (5),

- mednarodna konferenca (1).

Cilji obeh vsebinskih sklopov so:

1. Pregled in analiza obstoječih konceptov, strategij in pristopov

2. Konceptualizacija multikulturne in državljanske vzgoje v sodobni družbi

3. Koncipiranje možnih strategij in pristopov

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

- je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), ki je registrirana za opravljanje razvojno-raziskovalne dejavnosti,

- prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri prijavitelju.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 1.500.000,00 EUR, od tega za 1. vsebinski sklop 800.000,00 EUR ter za 2. vsebinski sklop 700.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 8.1.2010  do 13. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/ (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj