Koledar poročanja za mesec junij 2016

Koledar poročanja za mesec junij 2016

31. 05. 2016

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 24. 5. 2016, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu juniju 2016 ne smete zamuditi!

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za maj 2016); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 6.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2016 (program za enostavnejše poročanje)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil Obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu maju 2016
 • OPSVZ - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za maj 2016
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za maj 2016
 • OPSVL - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za maj 2016
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2016

Do 20. 6.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za maj 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2016
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2016
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2016
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2016
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2016
 • Obrazec SN11, SN44 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2016
 • Obrazec SN22, SN55 - letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2016
 • Obrazec DDV-O za maj 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2016 (op. plačilo DDV je 30.6.)

Do 23. 6.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja

Do 30. 6.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2016
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2016
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2016
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2016
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2016 izplačani samostojno
 • Izplačilo regresa za leto 2016 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj