Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

23. 05. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 20. 5. 2016, Stran: 1144

Predmet razpisa: Predmet objave je javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Miklošičevi cesti 24 v Ljubljani. Prostori se uporabljajo kot restavracija oziroma kavarna in so temu ustrezno opremljeni. Prostori se nahajajo v kleti in delno v pritličju poslovne stavbe in so, vključno z opremo, last Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Najemodajalec bo predmetne poslovne prostore z opremo oddal v najem za določen čas, za obdobje 3 let, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.

V prostorih, ki so predmet najema, mora izbrani ponudnik izvajati prehransko-gostinske storitve. Specifikacija, poslovne in finančne zahteve so opredeljene v dokumentaciji.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša:

  • za 1 m2 poslovnih prostorov restavracije 14,00 €,
  • za 1 m2 pomožnih prostorov restavracije 7,00 €,
  • za 1 m2 za celodnevni najem poslovnih prostorov kavarne 14,00 €.

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 7. 6. 2016, do 11. ure.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba najemodajalca za izvedbo postopka je Anka Bolka, e-mail: anka.bolka@zzzs.si, Tel: (01) 30-77-490, 031/684-705.

Ogled prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času najemodajalca po predhodnem dogovoru z Martinom Zavirškom, e-mail: martin.zavirsek@zzzs.si ali GSM: 031/684-719.

Razpisna dokumentacija:

Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi celotno dokumentacijo, vključno z obrazci in prilogami, v poslovnem času najemodajalca, in sicer:

  • osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu sedeža najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, vložišče (soba št. 51 / pritličje) ali
  • po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov: razpisi.oelj@zzzs.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj