Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2016

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2016

23. 05. 2016

Objavljeno: Občina Kidričevo, 21. 4. 2016, http://www.kidricevo.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
  • občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2016 za namene:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 21.200 evrov,
  • sofinanciranje samozaposlovanja v višini 12.500 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.

Razpisnik: Občina Kidričevo

Rok: Rok za oddajo vloge je do 2.11.2016, do 17. ure.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo, Kontaktna oseba: Zdenka Frank, Tel: 799 06 13.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo. Razpisni obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si (pod rubriko javni razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj