Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

17. 05. 2016

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Datum: 13. 5. 2016, Št. 35, Stran: 1107

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

 • a) Prešernova cesta 2, v izmeri 121,2 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 728,70 EUR;
 • b) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 32,6 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 178,00 EUR;
 • c) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
 • d) Muzčeva ulica 1, v izmeri 17,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 167,42 EUR;
 • e) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,3 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR;
 • f) Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
 • g) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR;
 • h) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 404,75 EUR;
 • i) Ljubljanska ulica 14, v izmeri 42,87 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 265,99 EUR;
 • j) Smareglijeva 10, v izmeri 24,60 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 127,92 EUR;
 • k) Trg Etbina Kristana 4, v izmeri 41,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 300,00 EUR;
 • l) Manziolijev trg 6, v izmeri 49,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 406,03 EUR;
 • m) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 675,00 EUR;
 • n) Alietova ulica 3, v izmeri 49,6 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 417,80 EUR; poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
 • o) Istrska vrata 7, v izmeri 31,7 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 231,69 EUR; poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
 • p) Trg Etbina Kristana 9, v izmeri 92,8 m2, z namembnostjo trgovine z živili - mesnice. Izklicna cena mesečne najemnine je 1.100,00 EUR; poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. V primeru, da se zasedeni poslovni prostor odda že obstoječemu uporabniku, se ta poslovni prostor odda za obdobje 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za prijavo je 30. 5. 2016 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Stefanija Rajčić Sedlarević, Tel: (05) 66-00-232 ali (05) 66-00-100 (centrala vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: http://www.izola.si/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj