Vse na enem mestu za napotene delavce

Vse na enem mestu za napotene delavce

10. 05. 2016

Vir in informacije: STA, 8. 5. 2016, http://www.sta.si/

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije je v sodelovanju z ministrstvom za delo vzpostavil spletno stran: http://www.napotenidelavci.si/. Spletna informacijska platforma je namenjena delodajalcem, delavcem in javnim uslužbencem s področja napotitev na delo v okviru opravljanja storitev v državah EU.

Število napotenih delavcev v Slovenijo in iz Slovenije v druge države EU iz leta v leto narašča, s čemer pa narašča tudi število izzivov, ki so povezani z napotitvami. Spletno mesto je oblikovano tako, da bo najučinkoviteje informiralo, izobraževalo in ozaveščalo različne deležnike na področju napotitev na delo v okviru opravljanja storitev, kaže objava na spletni strani ministrstva za delo.

Zbrane informacije so pregledne, uporabne in podprte s povezavami na izvirne nacionalne ali evropske dokumente. V prihodnje bo spletno mesto zaživelo še v treh jezikovnih različicah: v angleškem, hrvaškem in nemškem jeziku.

Spletno mesto: www.napotenidelavci.si je rezultat evropskega projekta, ki ga koordinira Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, osem drugih institucij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij. Slovenske pridružene institucije so Inšpektorat RS za delo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Projekt sta finančno podprla Evropska komisija in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije in s strani ministrstva za delo. Z njim želijo preko različnih aktivnosti povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce).

Izboljšati želijo transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij in dobrih praks, z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju. Namen projekta je tudi izboljšati vedenje o evropskih direktivah in njihovi implementaciji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj